Skip to main content
logo

Şubemiz tarafından sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik bir bildiri hazırlandı. Bildiriyi bugünden itibaren işyerlerimizde dağıtmaya başladık.

Değerli Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri,

Sağlık ve Sosyal alanında hizmet üretenler olarak yıllardır mücadele yürütüyoruz,

Mücadelemiz; işimizi, onurumuzu, geleceğimizi, ve toplum sağlığını koruma mücadelesidir.

Mücadelemiz; Herkese eşit, etkin, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık ve sosyal hizmet mücadelesidir.

Mücadelemiz; İş güvenceli, onurlu ve insanca yaşayacak bir gelir mücadelesidir.

SES’imiz bu haklı ve meşru mücadelesini yürütürken, kimlerin ve hangi gerekçelerle çıkardığını bildiğimiz asılsız propagandalarla kötülenmeye çalışılıyor

Yetmiyor hükümetlerin güdümünde sendikalar kurularak, birliğimiz parçalanmaya  çalışılıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen SES hep işyerlerinde olmaya, onurlu mücadelesine devam ediyor.

Son olarak 13 Mart 2011 günü Ankara’da hep birlikte “Çok SES, Tek Yürek.” mitingini  gerçekleştirdik

Mitingde sorunlarımızın çözümü için gerekli tedavi, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu tarafından bir kez daha on binlerce sağlık ve sosyal hizmet  emekçisine soruldu…

Orada bulunan on binler önce SES’sizce içlerinden, sonra mırıldanarak yanındakine, sonra haykırarak tüm ülkeye tedavinin ne olduğunu açıkladılar…

Tedavinin iki aşaması var bizce;

1.Tüm Sağlık emekçileri tek bir sendikaya üye olarak “Çok SES Tek Yürek” olacaklar.

2. Eylemlerimizi duymayanlara, bizi görmezden gelenlere, bizi performansla, güvencesizlikle, fazla çalışma ile mağdur edenlere karşı üretimden gelen gücümüzü kullanılarak GREV diyebilmek.

SES Sağlık alanında tek meşru sendikadır.

13 Mart eyleminde bir kez daha görüldü ki;

SES yıllarca biriktirdiği mücadele geleneği ile bu alanda yaşanan yıkımı ters yüz edecek tek sendikadır.

SES’in bu birikiminin, mücadeleci çizgisinin tek bir şeye ihtiyacı vardır: Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, SES’e üye olarak “Tek Yürek…” olması.

Hükümetlerin güdümünde kurulan sendikalara(!) üye olmaya zorlanarak TEK YÜREK olmamız engellenmeye çalışılıyor. Sensiz, bir arada ÇOK SES TEK YÜREK olamadığımız  için, her gün   yeni hak kayıplarına uğruyoruz.

Artık Yeter…

Sağlık ve sosyal hizmetlerde  yaşanan yıkıma, özelleştirmelere, sağlık alanının talanına seyirci kalan bu nedenlerle hükümetlerce milletvekilliği ile ödüllendirilenlere,

Dava açtık, bakanla görüştük, bize üye olursan işini yaparız, demekten öte varlık gösteremeyenlere bir yanıt  verelim…Çok SES olalım…

Çok SES olalım…

SES’e üye ol; Tek Yürek Olalım…

SES’e üye ol,  yıkıma dur diyelim…