Skip to main content
logo

14 Mart nedeniyle bir açıklama yapan SES Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Metehan Akbulut, “14 Mart” bizler

için uzun bir süredir bayram havasından çok uzak” dedi

 

Buruk 14 Mart!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Metehan Akbulut, yaptığı açıklamada bir 14 Martı daha bayram olarak kutlayamadıklarını söyledi.

14 Mart nedeniyle bir açıklama yapan SES Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Metehan Akbulut, “14 Mart” bizler için uzun bir süredir bayram havasından çok uzak” dedi.

Buruk kutlama

“Türkiye’de modern anlamda tıp eğitiminin başlangıcı olan 14 Mart 1827 tarihine atfen 14 Mart  Tıp   Bayramı olarak kutlanır. Ancak uzun süredir sağlık ve sosyal hizmet ortamının gerçekleri bizleri 14 Mart'ı bayram olarak kutlamaktan alıkoymaktadır. Ne yazık ki uzun bir süredir bayram havasından uzak, buruk bir biçimde 14 Mart’lar yaşıyoruz” diyen Dr.Akbulut, “Burukluğumuzun sebebi ise uygulanan sağlık ve sosyal hizmet politikaları sonucunda hizmetten yararlanan halkın ve hizmeti sunan bizlerin mağdur edilmesidir”  şeklinde konuştu.

Geleceğimiz karartıldı

Uygulanan politikalarla sağlık ve sosyal hizmetler alanının ticarileştirdiğini söyleyen Dr.Akbulut, “Bu politikalarla hizmet verenlerin de halkın da geleceği karartılıyor” dedi. Bu programın sağlık hizmetlerini tamamen piyasalaştırdığını hastaları "müşteri", hizmeti sunanları ise ucuz işgücü haline dönüştürdüğünü tekrarlayan, Dr.Akbulut “sadece parası olanların sağlık ve soysal hizmetlerden faydalanabileceği bu sistemde tek kazanan ise  uluslararası sermaye olacaktır.” dedi.

Vazgeçmeyeceğiz

IMF ve Dünya Bankasının hazırladığı ve AKP Hükümetinin uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm” programının neredeyse tamamlandığını belirten Dr.Akbulut, “Daha iyi bir sağlık hizmeti sunulacağı iddiasıyla başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığın ulaşılabilir, ücretsiz ve temel bir insan hakkı olma özelliği yok edilmiş, çalışanların ise bugünü ve geleceği karartılmıştır” şeklinde konuştu.

Küçük mutlu azınlık

Sağlık ve sosyal hizmet alanında hemen her şeyin küçük bir mutlu azınlık dışında her geçen gün daha kötüye gittiğini ifade eden Dr.Akbulut, “Tüm  bu kötü gidişata karşın umutluyuz. Çok SES Tek Yürek etkinliği bu umudumuzu artırdı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak ücretli köle olmayacağımızı Ankara’da bir kez daha hep bir ağızdan haykırdık. Özlük Haklarımız, İş Güvencemiz, Mesleki Onurumuz  ve  Halkın Sağlık Hakkından Vazgeçmeyeceğiz. Haklı ve meşru mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.