Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acilinde görevli Dr. Gülizar Yıldırım’ın bir hasta yakınının saldırısına uğraması nedeniyle bir açıklama yaptı. Dr. Kaan Taşer “ Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde Dr. Gülizar Yıldırım’ın hasta yakını tarafından darp edilmesini kınıyoruz ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddet sağlık politikalarından bağımsız değildir.  Artık yeter sağlıkta şiddet sona ersin diyoruz” ifadelerini kullandı. Dr. Kaan Taşer açıklamasının devamında şunları belirtti; “ Sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda işin kaynağına dönmek gerekiyor. 2000’li yıllara kadar hastanelerimizde sadece bir polis memuru adli vakalar için bulunurdu. Şimdi her hastanede onlarca, yüzlerce güvenlik görevlisi var. Fakat şiddet gittikçe tırmanıyor. Şiddet “dönüşüm” denilen ve AKP hükümetleri dönemlerinde hızlandırılan piyasacı uygulamalar yaygınlaştıkça artmaya başladı. Sağlık alanını kar elde etme alanı olarak gören, sağlık hizmetlerini üretim-tüketim ilişkisi içinde metaya dönüştüren ve her gün kışkırtılan sağlık talebi ile yöneticilerin değersizleştiren dil ve üslubu ile bu sistem şiddet üretiyor.

Bizler; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları, şiddetle mücadele için etkin bir ceza yasasının çıkarılması, sağlık alanında şiddeti doğuran sağlık politikalarından vazgeçilmesi, sağlık ve yaşam hakkını öne çıkaran koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir sağlık sistemi talebini dile getirmeye devam edeceğiz. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Kamu otoritesini sağlık emek ve meslek örgütleri ile yan yana gelerek ve toplumu bilinçlendirmeyi de önüne koyan bir program hazırlamaya ve halk sağlığını önceleyen bir sağlık politikası yürütmeye, şiddeti üreten sağlık emekçilerini itibarsızlaştıran söylemlere son vermeye çağırıyoruz!