Skip to main content
logo
GENEL KURUL İLANI
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 30.09.2023 tarihinde SES Antalya Şubesi, Memurevleri Mah. Güllük cad. No:105/2 adresinde, saat 12.00’da  yapılacaktır. 
 
1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2.toplantı 07/10/2023 tarihinde Antalya Tabip Odası toplantı salonu Meltem Mah. 3. Cadde üzeri 3808 Sok. Sağlıkçılar Apt. K:4 adresinde, saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 
 
GÜNDEM
1. Yoklama
2. Saygı duruşu
3. Divanın oluşturulması
4. Açılış konuşması
5. Kongreye katılan konukların konuşması
6. Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması
7. Çalışma raporunun okunması
8. Mali raporun okunması
9. Denetleme kurulu raporunun okunması
10. Raporların ayrı ayrı oylanıp aklanması
11. Tahmini bütçe ve onaylanması
12. Genel kurulda alınacak Kararlar
13. İlgili organlara adayların belirlenmesi
14. Seçimler
15. Kapanış
 
 
SES ANTALYA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU