Skip to main content
logo

Bu Suça Ortak Olmayacağız başlıklı bildiriye imza koydukları için OHAL – KHK’larıyla görevlerine son verilen Barış Akademisyenleri

hukuk mücadelelerini kazarak görevlerine dönmeyi sürdürüyor. Geçen hafta Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevine dönen Prof. Dr. Taha Karaman’ın ardından bugünde Akdeniz Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi  Hafize Öztürk Türkmen görevine döndü.

Hafize Öztürk Türkmen’in göreve başlaması nedeniyle üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi, Antalya Tabip Odası, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Dayanışma Akademisi’nin çağrısıyla AÜ Tıp Fakültesi Dekanlık girişi önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada konuşan   Barış Akademisyeni Erdal Gilgil  şunları ifade etti.

Sevgili Hafize Hocam üniversitenize hoş geldiniz. 30 yılı aşkın süre boyunca öğrendiğiniz,  öğrettiğiniz, bilime katkı sunduğunuz, çok sayıda öğrenci ve asistan yetiştirdiğiniz akademik hayatınızın bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Daha önceki akademik hayatınızda özellikle geçmişteki kadın hekimlerin ilgi alanınız olduğunu biliyorum. Öğrencilerinize anlattığınız kadın hekim Agnodike ve kadın akademisyen Hypatia’nın kaderini siz de paylaştınız, siz de onlar gibi kovuşturmalara uğradınız, bu sizin için gurur verici, ancak sizleri suçlayan ve işten çıkarılmanıza sebep olanlar için ne de utanç verici. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. 

Ardından söz alan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz

“OHAL-KHK rejiminin en koyu dönemlerini yaşadık! Yüzbinlerce kamu emekçisi haksız ve hukuksuz şekilde OHAL KHK’larıyla bir günde işinden edildi. İşten atılmakta kalmadık;

Gözaltına alındık! Tutuklandık!  İstifa etmeye zorlandık! Emekli olmaya zorlandık! Disiplin soruşturmaları geçirdik! Ceza davaları geçirdik! En temel haklarımız engellendi! Bugün hâlâ süreklileştirilmiş OHAL koşullarında yaşıyoruz.   “Sosyal ölü” olmamak için çok uğraştık. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu, hepsini sevgi ve saygıyla anıyorum.

KHK zulmü ile bize yaşatılanlara rağmen teslim olmadık hem fiili meşru mücadelemizi ve hem de hukuk mücadelemizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Son arkadaşımız görevine dönene kadar da sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz!

KHK’lar gidecek biz kalacağız.

KHK zulmüne rağmen boyun eğmeyen mücadeleden vazgeçmeyen ve mücadeleyi kazanan Akdeniz Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi  Hafize Öztürk Türkmen hocamıza yeniden aramıza, okulunuza hoş geldiniz diyoruz” dedi.