Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi üyesi ve Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman‘ın

mahkeme kararıyla görevine iade edilmesi nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Psikiyatri Bölümü önünde basın açıklaması yapıldı. SES Antalya Şubesi, Antalya Tâbip Odası, Öğretim Elemanları Derneği ve Antalya Dayanışma Akademisi’nin çağrısıyla yapılan açıklamaya çok sayıda kişi katıldı.

Kurumlar adına ortak açıklamayı okuyan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi ve kendisi de bir barış akademisyeni olan Prof. Dr. Nursel Şahin şunları ifade etti.

 “ Mücadelemiz henüz bitmedi, tüm barış akademisyenleri geri dönene kadar mücadelemiz sürecek. KHK’lar gidecek biz kalacağız. Bu vesileyle Taha Karaman hocamıza  30 yıldır emek verdiğiniz, öğrenci yetiştirdiğiniz, hastalarını tedavi ettiğiniz Akdeniz Üniversitesi hoş geldiniz diyoruz. Bu süreçte bize destek olan Antal Tabip Odamıza , SES Antalya Şubesine Antalya Emek ve Demokrasi Güçlerine, AÜ Öğretim Elemanları Derneği’ne ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

 Nursel Şahin ‘in ardından söz alan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz şunları söyledi;

Barış akademisyenlerinin haklarını gasp edenler hukuku çiğnemekte olduklarının elbette farkındalar. Hukuk tanımazlıklarıyla, insan haklarını, çalışma özgürlüğünü ve seyahat hakkını engellemekle bir kazanç elde edeceklerini düşünen bedbahtlar tarihin kara sayfalarında yerlerini almıştır. Unutmadık, unutturmayacağız.

Düşünce özgürlüğünü her zaman savunmaya devam edeceğiz ve Türkiye’nin bu karanlıktan çıkması için mücadelemizi sürdüreceğiz .

 Haklı hukuk mücadelesi sonunda görevine iade edilen Taha Karaman hocamıza aramıza tekrar hoş geldiniz diyor görevinin devamında başarılar diliyorum. Ve tüm KHK’lılar iade edilinceye kadar mücadelemizi  sürdüreceğiz!

Ne olmuştu. Prof. Dr. Taha Karaman 22 Kasım 2016’da çıkarılan 677 sayılı KHK ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı. Taha Karaman 7 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanarak görevine geri döndü.