Skip to main content
logo

SES Antalya Şube binasında bir basın toplantısı düzenleyen şube başkanı Mustafa Kılınç, “13 Mart'ta

Ankara'da düzenlenecek olan "Çok Ses Tek Yürek"  mitingine katılım için bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ve Antalyalılara çağrı yaptı.

 

“Çok Ses Tek Yürek” mitingine çağrı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, "Çok Ses Tek Yürek" mitingine katılım çağrısı yaparak, “Tüm gücümüzle 13 Mart'ta Ankara’da olmak istiyoruz” dedi.

SES Antalya Şube binasında bir basın toplantısı düzenleyen şube başkanı Mustafa Kılınç, “13 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek olan "Çok Ses Tek Yürek"  mitingine katılım için bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ve Antalyalılara çağrı yaptı.

Beyaz Buluşma

12 Mart Cumartesi gecesi Antalya'dan yola çıkacaklarını belirten Kılınç, 13 Mart mitinginin gerçek anlamda bir beyaz buluşma olacağını söyledi. "Her işin başı sağlık" diyen sağlık örgütleri olarak sağlığın özelleştirilmesine karşı, güvenceli iş ve güvenli gelecek talebiyle  "Çok Ses Tek Yürek" mitinginin düzenlendiğini hatırlatan Kılınç,  “Sağlığın özelleştirilmesine hak gasplarına karşı, ekonomik özlük demokratik haklarımızı ve halkın sağlık hakkını savunmak için beyaz önlüklerimizle bir beyaz buluşma gerçekleştireceğiz.” dedi.

Akla karayı karıştıranlar

Yıllardır beyazı kirletenlere, akla karayı karıştıranlara inat beyaz önlükleriyle Ankara’da olacaklarını ifade eden Kılınç, ”Bilerek, isteyerek bu sağlıksız “dönüşüm” politikalarını kurgulayarak kirletenlerden temizliğe hep birlikte başlayacağız. Bu özde bir “temizlik” hareketi. O nedenle rengimiz beyaz" dedi.

Hep birlikte

SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, bu mitingin, TTB, SES, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Çevre ve Sağlık Derneği, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Hemşireler Derneği'nin de aralarında olduğu çok sayıda sağlık meslek örgütü, sendika ve dernek tarafından düzenlediğine vurgu yaparak, "Sağlık alanının üretenleri olarak ne yapıldığını, neye zorlandığımızı ve halka sunulan hizmetin niteliğini, sağlık alanındaki eğitimin halini, hızlı sağlık insan gücü “yetiştirme” politikalarının seyrini biliyoruz. Bildiklerimizi daha yüksek sesle, halkımızla paylaşacağız. Biz, hepimiz, hep birlikte, eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, Ankara’da olacağız. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz.” şeklinde konuştu.