Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz düzenlediği basın toplantısında

İl Sağlık Müdürlüğü ‘nun promosyon görüşmelerinde bankalardan yana tutum aldığını iddia etti. Şükran İçöz konuşmasının devamında şunları ifade etti;

 Ülkemizde son yıllarda kendini her alanda arttırarak hissettiren ekonomik krizin yanı sıra yetkililerin de emekten değil, sermayeden yana tavır almasıyla tüm emekçiler gibi sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçilerin de alım gücü gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Bankalar sadece 2022’nin ilk 8 ayında geçen yıla kıyasla kârını beşe katlarken emekçilerin alım gücü artmak bir yana gerilemeye devam etmektedir.  Antalya ‘da 2018 yılında 5 senelik imzalanan anlaşma karşılığı ödenen 4500  ila 6000 lira geçen süre zarfında pula dönüşmüştür.

Emekçilerin hakkının erimesine göz yuman, anlaşmayı feshetmekten imtina eden İl Sağlık Müdürlüğü  duyumlarımıza göre bu kez de tamamen bankaların lehine olan bir anlaşma imzalamak istemektedir.

Bankalar komik ihale teklifleri ile karşımıza çıkıyor

Bilindiği üzere  Antalya’da 13.000’in üzerinde sağlık emekçisi bulunmaktadır. Bu sayı bankalar için çok ciddi bir kar marjı sağlamaktadır. Zira bankalar maaş kartlarıyla beraber kredi kartı yollar, emekçiler bu kartları kullandıkça bankalar kâr eder. Emekçiler harcamalarda bankanın kartını kullanır, kart kullanıldıkça esnaf o bankanın pos cihazını daha çok kullanır ve bunun için komisyon öder banka kâr eder. Banka işlem hacmini yüz bin kişi arttırarak anlaşmalı firmalardan daha fazla komisyon talep edip kâr eder. Hepsinden öte emekçiler yatan maaşın bir kısmını bankada tutmaya devam eder, bankalar emekçilerin maaşını bankada tutmasıyla kredi isteğinde bulunan firma ve kişilere kredi vererek kâr eder. Bu yadsınamaz kâr kaynaklarına rağmen bankalar, yetkililerden aldıkları destekle ücretlerimizden elde ettikleri kârı göz ardı edip komik ihale teklifleri ile karşımıza çıkmaktadır.

Seyirci Kalmayacağız

Emeğimiz her geçen gün daha da değersizleşirken, alım gücümüz enflasyon karşısında mum gibi erirken bizler buna seyirci kalıp göz yummayacağız. Sözde yetkili, özde etkisiz, rengi sarı olan sendikanın aksine emeğimizi her kim sömürüp kârına kâr katıyorsa ve kim buna göz yumuyorsa karşısında durup hakkımız olanı istemekten geri durmayacağız. Bugüne değin başlatmış olduğumuz imza kampanyaları ile kamuoyu oluşturduk. Konuyu Türkiye’nin gündemine taşıdık. Emekçileri bilinçlendirip yetkililere de sorumluluklarını ifa etmeye çağırarak olumlu adımlar atmasını sağladık. Tüm bunlara rağmen altı dönemdir toplu sözleşmelerde emekçileri sadakaya muhtaç hale getiren yetkili sendikanın sessizliği, bakanlığın ise önce anlaşmayı üzerine alıp sonra sessizliğe bürünerek yaptığı oyalama taktiği ve  promosyon sözleşmelerini il sağlık müdürlüklerine bırakmaları kabul edilemez.

Süreç Şeffaf Değil

 Bankalar lehine olan  sözleşmeleri  kapalı kapılar ardında  görüşmeler yaparak süreci şeffaf yürütmeyen yetkili sendika  Sağlık - Sen ve İl sağlık Müdürlüğünün   tutumu anlaşılır gibi değil.   Defalarca  görüşme randevu talebimize ret cevabı verilmiştir. Biz  Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri Sendikası olarak diğer tüm sendikaları ortak paydada mücadeleye,  Antalya İl Sağlık Müdürlüğünü ise  önerilerimizi dikkate alması için tüm Sendikalarla birlikte şeffaf bir görüşme ile süreci yönetmeye davet ediyoruz