Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile

YÖK’e bağlı kuruluşlarda 2021 yılı ve öncesi yapılmış olan banka promosyon sözleşmelerinin güncellenmesi için dilekçe kampanyası başlattı. SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dilekçe kampanyası sırasında konu hakkında açıklama yaptı. 

Şükran İçöz “ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3-6 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 30-35 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde 3 ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmışlardır.

Bu hak kaybının giderilmesi için;

27 Temmuz 2022 tarihinden beri işyerlerinde üyemiz olup olmamasına bakılmaksızın tüm emekçilerden banka promosyonlarının yenilenmesi için dilekçe topluyoruz.

Toplanan imzalar 12 Ağustos 2022 günü tüm illerde üyelerimizin katılımı ile postaneler önünde yapılacak açıklamalar ile Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile YÖK’e gönderileceğiz.

Kurumların sağlık emekçilerinin bu çağrılarını dikkate almaya banka promosyonlarını yenileyerek hak kayıplarını ortadan kaldırmaya çağırıyoruz”.

 

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA

 

…………… ...… kadrosunda    / … / 20.. tarihinde itibaren çalışmaktayım. ……………………………………………………………………..     kurumlar arasında çalışanların promosyon alması için imzalan sözleşme gereği o dönem için ……………………………..TL almıştım.

Gelişen şartlar değerlendirildiğinde bu gün için anlaşmanın bir geçerliliği kalmamıştır. Enflasyon ve ekonomik kriz koşulları ayrıca bankaların işlem hacimleri düşünülerek tüm kamu kurumlarında promosyon sözleşmeleri yenilenmelidir.

 

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …/…/2022

 

 

Adı Soyadı

     İmza

 

 

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

 

 

…………… ...… kadrosunda    / … / 20.. tarihinde itibaren çalışmaktayım. ……………………………………………………………………..     kurumlar arasında çalışanların promosyon alması için imzalan sözleşme gereği o dönem için ……………………………..TL almıştım.

Gelişen şartlar değerlendirildiğinde bu gün için anlaşmanın bir geçerliliği kalmamıştır. Enflasyon ve ekonomik kriz koşulları ayrıca bankaların işlem hacimleri düşünülerek tüm kamu kurumlarında promosyon sözleşmeleri yenilenmelidir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …/…/2022

 

Adı Soyadı

     İmza

        

 

YÖK BAŞKANLIĞINA

 

…………… ...… kadrosunda    / … / 20.. tarihinde itibaren çalışmaktayım. ……………………………………………………………………..     kurumlar arasında çalışanların promosyon alması için imzalan sözleşme gereği o dönem için ……………………………..TL almıştım.

Gelişen şartlar değerlendirildiğinde bu gün için anlaşmanın bir geçerliliği kalmamıştır. Enflasyon ve ekonomik kriz koşulları ayrıca bankaların işlem hacimleri düşünülerek tüm kamu kurumlarında promosyon sözleşmeleri yenilenmelidir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. …/…/2022

 

 

 

 

Adı Soyadı

     İmza