Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz şube binasında düzenlediği

basın toplantısıyla TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan ve sağlık emekçilerinin özlük haklarına yönelik yasayı eleştirdi.

Bir önceki yasanın gerisinde

İçöz “2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti. Altı aydır beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi. Ancak 6 ay boyunca beklediğimiz yasa tasarısı bir önceki yasa tasarısından bile daha geri durumdadır” dedi.

15 Haziran’da 1 Günlük İş Bırakacağız

İçöz “Biz biliyoruz ki yıllarca yürüttüğümüz mücadele özellikle de son bir yıldır yapılan iş bırakmalar, iş yeri önü ve alan eylemleri, beyaz buluşmalar, beyaz mitingler sonrası bu yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kaldınız. Bizlerin görüşlerini dinlemeden değer vermeden düzenleme hazırlıyorsunuz. Ancak yasal düzenleme yetersizdir. Bizlere sus payı olarak verilmeye çalışılmaktadır. Üstelik her seferinde iş barışını bozan ve kimseyi memnun etmeyen düzenlemeler getirerek motivasyonumuzu ve moralimizi daha fazla bozmaktasınız.

Vazgeçin diyoruz. Taleplerimize kulaklarınızı ve gözlerinizi kapatmayın diyoruz. TBMM getirilen yasa teklifi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamıyor. Oyalama değil haklarımızı istiyoruz.

Haklarımızı gasp eden bu düzenlemeye karşı sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki emek ve meslek örgütlerinin bütün bileşenlerini 15 Haziran’da 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz” dedi.

Şükran İçöz’ün basın açıklamasının tam metni şu şekilde.

 

BİZİM İÇİN BİR YASA HAZIRLANIYOR İSE HAZIRLIK AŞAMASINDA OLMAK ZORUNDAYIZ.

OYALAMAYIN! HAKLARIMIZI VERİN!

HAKLARIMIZ İÇİN 15 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ 1 GÜNLÜK İŞ BIRAKIYORUZ.

2021 Aralık ayında hekim, diş hekimi ile emekli hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarına yönelik düzenlemenin kapsamının dar olduğuna yönelik eleştiriler üzerine daha kapsamlı bir yasa tasarısı çıkaracağız gerekçesiyle geri çekilmişti. Altı aydır beklediğimiz düzenleme 07.06.2022 tarihinde TBMM sağlık komisyonuna yeniden getirildi.

Ancak 6 ay boyunca beklediğimiz yasa tasarısı bir önceki yasa tasarısından bile daha geri durumdadır. Sendikamız yasa tasarısını hızlıca incelemiş, görüşlerini örgütümüz ile paylaşmış, basın açıklaması gerçekleştirmiş ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler ile yasanın kapsamının genişletilmesi için çalışmalara başlamıştır. 

Yine sendikamız MYK’ları, Hukuk Büromuz Avukatları ve Konfederasyonumuz KESK MYK üyeleri ile birlikte hem sağlık komisyonunda hem de plan ve bütçe komisyonunda yapılan görüşmelere katılmış olup sınırlı konuşma zamanına rağmen ayrıntılı olarak görüşlerimiz aktarılmış ve meclis tutanaklarına geçirilmiştir.

Ancak bizlerin, işkolumuzdaki diğer emek ve meslek örgütlerinin ve muhalefet vekillerinin itirazlarına rağmen yasa taslağı iki komisyonda da olduğu gibi kabul edilmiştir. Aldığımız bilgilere göre bugün mecliste görüşülmesi beklenen yasa; sorunlarımıza, dertlerimize derman olmayacaktır.

İktidar bloğunun yetkili ve yandaş sendikalar ile TİS süreçlerinde yaptıkları anlaşmalar; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sefalete ve açlık sınırında ücretlere mahkum etmiştir. Bu yasa tasarısı hem iktidar bloğu tarafından hem de bu sendikalar tarafından bizlere kazanım olarak sunulmaktadır. Fakat kazanım olarak lanse edenler aslında sağlık sisteminin içinde olduğu krizinde sorumlularıdır.

İktidar bloğuna, muhalefet partilerine bir kez daha sesleniyoruz. Yasa tasarısını önerilerimizi dikkate alan şekilde genişleterek yasallaştırın. Bunun için;

  • Yasa tasarısında sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıyacak ve temel ücretimizi yoksulluk sınırı üzerine çıkaracak tek kalemde maaş uygulamasına uygun bir şekilde düzenleyin. Yoksulluk sınırı üzerinde temel maaş belirlenmesinden sonra eğitim durumu, yapılan işin riski, çalışma yılı vb kriterler ile giydirilmiş maaş düzenlenmesi yapılmalıdır.
  • Angarya çalışma, fazla mesai baskısında bizleri bırakacak performans ödeme sistemini bırakın yükseltmeyi kaldırın diyoruz. Performans demek daha fazla işlem yaparak kamuya daha fazla yük demek. Performans demek angarya köle çalışmak demek. Performans demek daha fazla hata yapıp malpraktis ile karşı karşıya kalmak demek.
  • Sağlık iş kolundaki tüm emekçiler nasıl ekip olarak çalışıyorsa düzenlemede ekip anlayışına uygun tümünü kapsamalıdır.
  • Sağlığın da bir bileşeni olan ve aynı işkolu olan sosyal hizmet emekçilerinin tümünü de kapsayacak bir şekilde yasa taslağında düzenleme yapılmalıdır.
  • ASM’lerde çalışan personelin tamamı bu yasadan yararlandırılmalıdır. Hekimleri işveren konumuna düşüren cari harcamalar (kira, elektrik, su, doğalgaz vb) ile uğraşmak zorunda bırakan uygulama sonlandırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerin öncelendiği birinci basamak sağlık sistemi gerçekleşinceye kadar ASM’lerin tüm masrafları kamu bütçesinden hekimleri işin içine dahil etmeden karşılanmalıdır. Hekim dışı diğer sağlık emekçileri de kadrolu güvenceli istihdam modeli ile çalıştırılmalıdır.

Biz biliyoruz ki yıllarca yürüttüğümüz mücadele özellikle de son bir yıldır yapılan iş bırakmalar, iş yeri önü ve alan eylemleri, beyaz buluşmalar, beyaz mitingler sonrası bu yasal düzenlemeyi yapmak zorunda kaldınız. Bizlerin görüşlerini dinlemeden değer vermeden düzenleme hazırlıyorsunuz. Ancak yasal düzenleme yetersizdir. Bizlere sus payı olarak verilmeye çalışılmaktadır. Üstelik her seferinde iş barışını bozan ve kimseyi memnun etmeyen düzenlemeler getirerek motivasyonumuzu ve moralimizi daha fazla bozmaktasınız.

Vazgeçin diyoruz. Taleplerimize kulaklarınızı ve gözlerinizi kapatmayın diyoruz. TBMM getirilen yasa teklifi sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin taleplerini karşılamıyor. Oyalama değil haklarımızı istiyoruz.

Haklarımızı gasp eden bu düzenlemeye karşı sağlık ve sosyal hizmet iş kolundaki emek ve meslek örgütlerinin bütün bileşenlerini 15 Haziran’da 1 günlük iş bırakmaya davet ediyoruz.