Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Antalya Tabip Odası; sağlık emekçilerinin özlük ve ekonomik

haklarının düzeltilmesini içeren yasanın halen TBMM’ne getirilmemesini protesto için “ Oyalama değil hakkımızı istiyoruz, emeğinize geleceğimize sahip çıkıyoruz” diyerek bir günlük Grev eylemi gerçekleştirdi. Sağlık emekçileri sabah Akdeniz Üniversitesi H Blok içinde toplanarak burada basın açıklaması yaptı.

İlk sözü alan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof Dr Nursel Şahin hakkımızı aramak için GoREV’deyiz, şiddete karşı etkili bir yasa çıkarılması için GoREV’deyiz, Covid 19 meslek hastalığı olması için GoREV’deyiz, haklarımız karsilanmazsa bu son bir günlük GoREVimizdir, bundan sonra süresiz GoREV’de olacağız.

Nursel Şahin’in ardından Asistan Hekimler adına Dr. Ezgi Akgül söz aldı Ezgi Akgül “ Asistan Hekimler adına konuşan Asistan Hekim Ezgi Akgül, asistan hekimler ağır iş yükü ve mobbing altında çalışmaktadır” dedi.

SES Antalya Şube adına konuşan SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “ Artık bıçak kemikte! Biz sağlık emekçileri COVID ile mücadele ederken, hastalanırken, hayatımızı kaybederken "hakkınız ödenmez” edebiyatı yapanlara cevabımız nettir. Hakkımız ödenir, ödeyin.
Bir kez daha söylüyor ve uyarıyoruz. Oyalama Değil Hakkımız olanı istiyoruz” dedi

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Şükran İçöz “ mali sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesi başta olmak üzere;
- Koruyucu sağlık hizmetleri için,
- Emekliliğe de yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde yaşanabilir temel ücret için,
- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışma için,
- Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri ve sağlıklı çalışma ortamları için,
- COVID-19 başta olmak üzere, meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması için,
- 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak verilmesi için,
- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için,
-Sağlıkta dönüşüm politikaları ile hastayı müşteri, hastaneleri ticarethaneye dönüştüren uygulamaya son verilmesi için,
-Katkı ve katılım payı adı altında alınan tüm sağlık harcamalarının kaldırılması için,
-Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kamusal sağlık hakkı için,
bugün tüm sağlık kurumlarında G(ö)REV'deyiz ve bu haklı mücadelemizde bizimle birlikte olan tüm arkadaşlara ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada herzaman ve heryerde birlikte mücadele edeceğimize olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi

 

Basın açıklaması tam metni
Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım
Bu ülkenin emeği ile geçinen tüm kesimlerinin önünde her zaman zorlu süreçler, çetin mücadeleler olmuştur.
En başından bugüne kadar “Hak verilmez, mücadele ile alınır” ilkesinden asla taviz vermeden yol aldık. Bundan sonra da rüzgâr gücüyle değil rüzgâra karşı durarak yükselttiğimiz mücadele bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
Bugün de kelimenin tam anlamı ile bir zulüm döneminden geçiyoruz.
Ülkemizin adım adım içine itildiği ekonomik, siyasal, toplumsal bunalım gittikçe derinleşmiştir.Sağlam hiçbir çarkı kalmayan bu bozuk düzenin enkazı, işçisinden kamu emekçisine, asgari ücretlisinden emeklisine, çiftçisinden küçük esnafına kadar neredeyse toplumun tamamına yıkılmak istenmektedir.Açlık, yoksulluk, hastalık, zamlar ve haksızlıklar karşısında çaresiz kaldığımız Bugün, bizim için sadece bir günlük G(ö)rev günü değil, mücadeleyi yükseltme günüdür.
Gün; bu toprakları emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin filizlendiği topraklara çevirme günüdür.
Gün; sömürü, yoksulluk ve baskı düzenine karşı omuza omuza verme günüdür.
Gün yıllardır parçalanıp, bölünen, yok sayılan milyonların hak ve özgürlükleri için birleşme günüdür.
Hepimizin çalışma koşulları ağır ve hepimizin maaşı düşük ve her geçen gün enflasyon karşısında mum gibi erimektedir.
Sağlık işi Ekip İşidir. Ekibin Her Bir Üyesi, İnsanca Yaşayacak Bir Ücret ve Güvenli Çalışma Koşullarında , İş Barışı Bozulmadan Çalışmak İstemektedir. Bizleri ayrıştırmaya çalışan politikalara karşı birlikte mücadele ederek birlikte kazanacağız.
Her geçen gün fakirleşiyoruz, bu gerçeği biz yaşarken ve haykırarak ifade ederken bizi yalan sözlerle kandırmaya çalışmayı bırakın.
Artık bıçak kemikte! Biz sağlık emekçileri COVID ile mücadele ederken, hastalanırken, hayatımızı kaybederken "hakkınız ödenmez” edebiyatı yapanlara cevabımız nettir. Hakkımız ödenir, ödeyin.
Bir kez daha söylüyor ve uyarıyoruz. Oyalama Değil Hakkımız olanı istiyoruz.
Refahtan payımızı hazineden hakkımızı aldık deyip bizi kaderimize razı olmaya bırakan yetkili sendika yöneticilerine ve hükümet temsilcilerine bir kez daha hatırlatıyoruz. Oyalama Değil Hakkımız olanı istiyoruz.
Sağlık emekçilerinin giderek artan iş yüküne, şiddet olaylarının her gün artmasına rağmen hala etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmamasına, ekonomik ve özlük haklarımızda yaşanan gerilemeye karşı işkolundaki tüm emekçilerin ekip anlayışına uygun olarak, mali sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesi başta olmak üzere;
- Koruyucu sağlık hizmetleri için,
- Emekliliğe de yansıyacak yoksulluk sınırı üzerinde yaşanabilir temel ücret için,
- Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışma için,
- Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri ve sağlıklı çalışma ortamları için,
- COVID-19 başta olmak üzere, meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması için,
- 3600-7200 ek göstergenin kademeli olarak verilmesi için,
- Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 5 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi için,
-Sağlıkta dönüşüm politikaları ile hastayı müşteri, hastaneleri ticarethaneye dönüştüren uygulamaya son verilmesi için,
-Katkı ve katılım payı adı altında alınan tüm sağlık harcamalarının kaldırılması için,
-Herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve kamusal sağlık hakkı için,
bugün tüm sağlık kurumlarında G(ö)REV'deyiz ve bu haklı mücadelemizde bizimle birlikte olan tüm arkadaşlara ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonrada herzaman ve heryerde birlikte mücadele edeceğimize olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz yaşasın örgütlü Dayanışma.