Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (SES) geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen,

hekimlere ek gösterge veren yasayı sağlık emekçileri arasındaki iş barışını bozduğu gerekçesiyle Antalya, Alanya ve Finike’de protesto etti. Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan SES üyeleri adına konuşan şube eş başkanı Dr.Kaan Taşer “ Sağlık ekip işidir. Bu yasayla sağlık ekip işi olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasında iş barışı bozulmuştur. Bu durumu protesto etmek ve temel taleplerimiz için 6 aralık günü tüm ülkede uyarı amaçlı iş bırakma eylemi yapacağız. İş bırakama eylemimize katılmak isteyen tüm diğer sendikalarla da ortaklaşmaya hazırız” dedi.

Finike Devlet Hastanesi önünde konuşan SES işyeri temsilcisi Semahat Çınar “İki gündür ülkenin dörtbir yanında hastanelerinin önüne çıkıp hak ve adalet isteyen binlerce sağlık emekçisi ile birlikte bizlerde buradan sağlık bakanı başta olmak üzere, hükümete, meclise bir kez daha sesleniyoruz; sesimizi duyun, taleplerimizi dikkate alın, aksi halde üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmeyeceğiz” dedi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde konuşan SES Alanya Temsilcilik Eş Başkanı Zehra Ayata “Biz sağlık çalışanları olarak sözümüzü bir kez daha ifade ediyoruz; Taleplerimiz çok açık, somut ve nettir.

 Sahada iş barışını bozan, performans sistemi kaldırılarak bütün ödemeler tek kalemde yapılsın,

Sabit ücretlerimize gerçek enflasyon oranında ek zam verilerek yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın,

4-B süresiz sözleşmeli ve 3+1 sözleşmeli çalışan  arkadaşlarımız kadroya alınsın,

Hastanelerde bütün sağlık çalışanlarının çocuklarını güvenle bırakabileceği kreşler açılsın,

Ek gösterge seçim vaadi olmaktan çıkarılıp 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık çalışanlarına uygulansın” dedi.

 

SAĞLIK EKİP İŞİDİR

EKİBİN HER BİREYİ İÇİN İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ!

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Salı günü TBMM’de kabul edilen yasa ile adeta sağlık hizmeti ekip hizmeti olmaktan çıkarılmış ve sağlık emekçileri arasındaki iş barışı daha da bozulmuştur. Salı gününden beri Sendika Genel Merkezimiz TBMM’de siyasi partiler ile yaptığımız görüşmeler, şubeler olarak bizler yaptığımız basın açıklamaları, sosyal medya etkinlikleri ile tüm işkolu emekçileri için adil bir düzenleme yapılması için çaba içinde olduk. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Ekip arasında ayrımcılık yapmayın dedik. Ancak hükümet taleplerimize kulaklarını tıkadı.

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir.

Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaktıysa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıydı. Oysa ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmıştır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana, daha da derinleştirmektedir.

Bu durumu protesto etmek ve temel taleplerimiz arasında yer alan;

  • Döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret , 3600-7200 ek gösterge, COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve yıpranma Payı

Taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirmek için;

  • 6 Aralık 2021 Pazartesi günü uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemi işkolumuzdaki emek ve meslek örgütleri ile ortaklaştırmak istiyoruz. İşkolu emekçilerinin talebi örgütlü tüm yapıların birlikte hareket ederek sonuç alıcı eylem ve etkinlikler yapmasıdır.

Dün itibari ile sosyal medyada dolaşan haberlere göre Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN de iş bırakma kararı almıştır. Buradan Sağlık SEN ve Türk Sağlık SEN başta olmak üzere sağlık alanında işkolunda örgütlü tüm emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunuyoruz. Bir sendika iş bırakırken diğer sendikanın üyelerinin çalışması GREV kırıcılıktır. Hiç kimse GREV kırıcı olmasın. Emekçilerin hakları için birlikte hareket edelim. Gün tabandan gelen sesi dinelme ve cevap olma günüdür. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak işkolu emekçileri için kazanım elde etme günüdür.  Biz SES olarak; emekçilerin kazanım elde etmesi için her türlü eylem/etkinlikte tüm örgütler ile ortaklaşmaya hazırız.