Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası ceza yönetmeliği olarak nitelendirdikleri

“Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği”ne karşı basın açıklaması düzenlediler. Muratpaşa 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri “ Ceza Yönetmeliğine Karşı Mücadeleden Vazgeçmiyoruz” pankartı açtılar. Konuya dair açıklama yapan SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ceza yönetmeliğine karşı mücadelemizi bu yönetmelik geri çekilene dek sürdüreceğiz.

Bizlere pandemi döneminde haksız ve hukuksuz şekilde dayatılan yeni aile hekimliği ödeme-sözleşme yönetmeliği cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. Asla kabul etmiyoruz!
Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız-keyfi yaptırımlar getiren ASM çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini karşılamayan bu sözleşme derhal feshedilmelidir. ” dedi.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer “İsteğimiz bu akıl ve çağdışı ceza yönetmeliğinin tamamen kaldırılmasıdır. Tepkilerini dile getiren biz sağlık çalışanlarına yönelik ücret kesintisi-ceza puanı uygulamaları susturma, boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır. Bizler her zaman alanlarda olmaya, eleştirilerimizi, taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu kölelik ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye ASM de taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz..
Halkımıza, tüm giderleri kamu kaynaklarından karşılanan, uygun nitelikte kamu binalarında, koruyucu sağlığı önceleyen, ekip anlayışı ile bölge tabanlı çalışan aile sağlığı merkezlerinde iş, can ve gelecek kaygısı yaşamadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz.” dedi.

Dr. Kaan Taşer’in ardından söz alan Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Naci İşoğlu “Sağlık yönetimi uzun süredir yamalı bohçaya dönüştürülmüş durumdadır. Sorunun muhatabı olan biz sağlık emekçilerini ve örgütlerini dikkate almadan, salt baskı altında tutma ve sindirme maksatlı yapılan ve mali-özlük haklarımızda da sürekli gerilemelere neden olan değişiklikler yapılmakta, bu değişikliklerin uygulanamaz olduğu görüldüğünde yeni değişikliklere gidilmektedir. Hangi yönetmeliğin hangi yönergesinin geçerli olduğu artık bizler tarafından bile zor takip edilir haldedir. Tepkiler üzerine aşı ek ödemeleri düzenlemesinde geri adım atan Bakanlık yeni düzenlemesiyle de sahada yaşadığımız sorunları çözmemiş, ek ödemelerdeki adaletsizliği ortadan kaldırmamıştır.
İstediğimiz her yeni güne yeni bir ekleme-çıkarmayla uyanmak değildir, bu akıldışı ceza yönetmeliğinin tamamen feshedilmesidir. Yönetmeliğe karşı tepkisini dile getiren ve taleplerini muhataplarıyla paylaşan bizlere yönelik ücretten kesme ve ceza puanı verme uygulamaları, tüm itirazları susturma ve dayatmalara boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır”dedi.


CEZA YÖNETMELİĞİNE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM

ASM çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ceza yönetmeliğine karşı mücadelemizi bu yönetmelik geri çekilene dek sürdüreceğiz.

Bizlere pandemi döneminde haksız ve hukuksuz şekilde dayatılan yeni aile hekimliği ödeme-sözleşme yönetmeliği cezalandırma ve işten atma yönetmeliğidir. Asla kabul etmiyoruz!

Ceza sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız-keyfi yaptırımlar getiren ASM çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini karşılamayan bu sözleşme derhal feshedilmelidir.

Halkın ve toplum sağlığını, sağlık çalışanlarının haklarını savunan kamuoyunu bilgilendiren görüş ve önerilerini taleplerini, basın ve sosyal medya aracılığı ile dile getiren ASM çalışanlarının sözleşmesi feshedilecektir. ASM çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldırılmakta, işten atma kolaylaşmaktadır.

Mazereti olup olmadığına bakılmaksızın 5 kez göreve gidemeyenlerin sözleşmesi feshedilecektir. Sağlık çalışanlarının sağlık hakkı yok sayılmaktadır.

Bu ceza yönetmeliğinde herhangi bir fiilin 2.kez ve devam eden ihlallerinde ihtar puanı 2 kat uygulanır denilerek, ASM çalışanları işiyle tehdit edilmektedir.

ASM’ler de çalışma koşulları giderek ağırlaşmakta, kronik hastaların takipleri mantıksız kriterler dayatılarak yapılamaz hale getirilmekte, kriterlere uyulmaması maaş kesintisi ile cezalandırılmaktadır.

HYP ( hastalık yönetim programı) ile şehir hastanelerine hasta, sigorta şirketlerine kişisel sağlık verilerinin aktarılması amaçlanmakta, bu yapılması mümkün olamayan işle, zaten ağır iş yükü altında ezilen, uygunsuz mekanlarda ,eksik personelle çalışan ASM çalışanlarının iş yükü 3 kat artmaktadır. Düzenlenen katsayı oyunları ile yapılması gereken işleri yapamayanların ücretlerinde %10 kesinti yapılacaktır.

Ceza yönetmeliği ile il-ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri değiştirilmiş, ASM çalışanlarında %10-20 gelir kaybı olmuştur.

Cezaevlerinde zor şartlarda çalışan aile hekimlerinin cari ödemeleri %80 azalmıştır.

Yıllardır parçalanan kamu sağlığı yönetim anlayışı, sorunları biz sağlık emekçilerini, sağlık emek-meslek örgütlerinin uyarılarını dikkate almadan baskı ve sindirme politikalarıyla yürütmekte, mali-özlük haklarımızı sürekli gerilemektedir.

İsteğimiz bu akıl ve çağdışı ceza yönetmeliğinin tamamen kaldırılmasıdır. Tepkilerini dile getiren biz sağlık çalışanlarına yönelik ücret kesintisi-ceza puanı uygulamaları susturma, boyun eğdirme çabaları tutmayacaktır. Bizler her zaman alanlarda olamaya, eleştirilerimizi, taleplerimizi söylemeye devam edeceğiz..Bu kölelik ve ceza yönetmeliği geri çekilinceye ASM de taleplerimiz doğrultusunda düzenlemeler yapılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz..

Halkımıza, tüm giderleri kamu kaynaklarından karşılanan, uygun nitelikte kamu binalarında, koruyucu sağlığı önceleyen, ekip anlayışı ile bölge tabanlı çalışan aile sağlığı merkezlerinde iş, can ve gelecek kaygısı yaşamadan sağlık hizmeti vermek istiyoruz.