Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Şükran İçöz düzenlediği basın toplantısıyla

tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerini sendikalarında örgütlenmeye çağırdı.
Şube binasında konuşan Şükran İçöz “TİS süreci bir kere daha göstermiştir ki kendi taleplerine dahi sahip çıkamayan Memur – Sen ve Kamu – Sen’in kamu emekçilerini temsil etmesi artık olanaksızdır.

Pandemi döneminde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yanında olan tek sendikanın SES olduğu görülmüştür. Yine 2021 yılı bütçe dönemi görüşmelerinde hem de TİS dönemi boyunca mücadele eden tek örgüt sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK olmuştur.- TİS’ten rahatsız olan çok sayıda emekçinin yandaş sendikadan istifa etmeye başladığı ya da istifayı düşündüğü görülmektedir. Antidemokratik ve örgütlenme özgürlüğüne baraj olarak gördüğümüz toplu sözleşme payından sadece 3 sendikanın üyelerinin yararlanacak olması diğer 40 sendikaya üye olanlardan bazı çalışanların, ya da hiçbir sendikaya üyeliği olmayanların, 3 sendikadan birine üye olmasını teşvik edecektir. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği ve maaşlar içinde sefalet ücretlerine imza atılan bir dönemde 3 ayda bir de olsa aylık sendika aidatları çıkarıldığında kişilerin elinde kalacak olan 250-300 TL arası bir ücret önemli yer tutmaktadır.

Tüm bu ve çok farklı nedenlerden dolayı işkolu emekçilerinin SES’te örgütlenme nedenleri artmıştır. Buradan bir kere daha tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, emeğimizin haklarını birlikte kazanmak için, sendikal hak ve özgürlükler için, gerçek bir toplu sözleşme için #SESteÖrgütlen meye çağırıyoruz. Yaşasın SES yaşasın örgütlü mücadelemiz” dedi

Değerli Basın Emekçileri
TİS masasına ortak olarak katılan Memur-Sen ve Kamu-Sen kendi taleplerine dahi sahip çıkmayarak hükümetin teklifinin neredeyse tamamını koşulsuz kabul etmiştir.

Diğer 5 TİS'te olduğu gibi 6. TİS görüşmelerinde de yandaş sendikalar ve hükümet, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sefalet ücretine mahkum etmiştir.
• Kamu emekçilerinin yıllardır yaşadığı gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret talebimiz,
• Farklı adlar altında güvencesiz istihdam edilenlerin kadrolu-güvenceli istihdama geçirilmesi,
• Sayıları yüz bini aşan Yardımcı Hizmetler Sınıfının yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi,
• Torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sitemine son verilmesi.
• OHAL KHK’leri ile sorgusuz-sualsiz işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevine iadesi,
• COVID-19’un meslek hastalığı ve iş kazası sayılması için illiyet bağı aranmasından vazgeçilmesi,
• Sosyal hizmetlerde meslek çalışmaları, mesleklerin sorumluluk alanları ve sınırları çerçevesinde tanımlanmalı talebimiz,
• Sağlık hizmetlerinden alınan katkı-katılım payı ve ilave ücretlerin kaldırılması için çalışma yürütülmesi,
• Çalışma yaşamının demokratikleşmesi,
• Kamu kurumlarında ücretsiz kreşler açılması, söz konusu kreşler açılıncaya kadar kreş yardımı verilmesi TALEPLERİMİZDEN HİÇ BİRİSİNE YER VERİLMEMİŞTİR.

Değerli Basın Emekçileri;
TİS süreci bir kere daha göstermiştir ki kendi taleplerine dahi sahip çıkamayan Memur – Sen ve Kamu – Sen’in kamu emekçilerini temsil etmesi artık olanaksızdır.

Pandemi döneminde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yanında olan tek sendikanın SES olduğu görülmüştür. Yine 2021 yılı bütçe dönemi görüşmelerinde hem de TİS dönemi boyunca mücadele eden tek örgüt sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK olmuştur.- TİS’ten rahatsız olan çok sayıda emekçinin yandaş sendikadan istifa etmeye başladığı ya da istifayı düşündüğü görülmektedir. Antidemokratik ve örgütlenme özgürlüğüne baraj olarak gördüğümüz toplu sözleşme payından sadece 3 sendikanın üyelerinin yararlanacak olması diğer 40 sendikaya üye olanlardan bazı çalışanların, ya da hiçbir sendikaya üyeliği olmayanların, 3 sendikadan birine üye olmasını teşvik edecektir. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği ve maaşlar içinde sefalet ücretlerine imza atılan bir dönemde 3 ayda bir de olsa aylık sendika aidatları çıkarıldığında kişilerin elinde kalacak olan 250-300 TL arası bir ücret önemli yer tutmaktadır.

Tüm bu ve çok farklı nedenlerden dolayı işkolu emekçilerinin SES’te örgütlenme nedenleri artmıştır. Buradan bir kere daha tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, emeğimizin haklarını birlikte kazanmak için, sendikal hak ve özgürlükler için, gerçek bir toplu sözleşme için #SESteÖrgütlen meye çağırıyoruz. Yaşasın SES yaşasın örgütlü mücadelemiz.