Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve bakanlığa bağlı

sağlık kuruluşlarında yıllık izinlerin iptal edilmesi başta olmak üzere, ek ödeme adaletsizliği ve diğer hak kayıplarına dikkat çekmek için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan SES üyeleri alkış ve ıslıklarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yönetimini ve Sağlık Bakanlığını protesto ettiler.
SES Antalya Şubesi adına açıklama yapan Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “

Bir Haziranda kademeli, 1 Temmuzda tamamen normalleşme politikalarıyla birlikte artan covid-19 vakalarının sorumlusu biz sağlık emekçileriymişiz gibi ilimizde yıllık izinlerimiz iptal edildi, izinde olanlar da işe geri çağrıldı.

Ancak biliyoruz ki bu uygulamada bile emekçiler arasında eşitsizlik devam ediyor. Kimileri hala izin kullanabiliyor, kimileri hala göreve çağrılmadı, kimileri hala keyfe keder uygulamalarına devam ediyor.

Pandemi döneminde tüm sağlık personeline ek ödeme yapılacak diyen Sağlık Bakanlığı bırakın pandemi ödemesi yapmayı normal ödemeler için bile kaynak bulamamış, genelgeler çıkartarak istihdam şekli ve çalışma süresine göre komik rakamlarla sus payı şeklinde ödemeler yapmıştır. İş barışını ve motivasyonu bozan bu keyfi uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Covid-19 pandemisinde yaşanan vaka artışlarının sorumlusu sağlık emekçileri değildir. Pandeminin başından beri uygulanan yanlış politikaların bedeli biz sağlık emekçilerine ödetemezsiniz.

Buradan bir kere daha yetkilere sesleniyoruz;
 İptal edilen yıllık izin haklarımız tekrar açılmalıdır.
 Sağlık emekçileri arasındaki ayrıma son verilmeli, farklı istihdam biçimleri 4A/4B/4C/4D 3+1 Taşeron, vekil, sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kaldırılmalıdır.
 Ödeme adaletsizliği giderilmelidir. Üniversite hastanesinde çalışan işçilerin yenilenmeyen sözleşmeleri derhal yenilenmelidir.
 Emekliliğe yansıyan tek kalemde temel ücret esas alınmalı, temel ücret ve emekli aylığı artırılmalı, her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı, en düşük temel ücret yoksulluk sınırı üzerinde olmalı, her türlü performansa dayalı ödeme sistemi kaldırılmalıdır
 Yetersiz sağlık personeli açığı, sağlık emekçileri daha fazla çalıştırılarak değil, kadrolu ve güvenceli şekilde sağlık personeli istihdam ederek çözülmelidir.
 Engelli personelin çalışma saatleri engel durumuna göre düzenlenmeli, hastanelerin fiziki şartları düzeltilmelidir.
 Covid-19 Meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir
Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak dün olduğu gibi bugünde sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya onların meşru taleplerini sahiplenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım
Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının her geçen gün kötüleştiği, personel yetersizliğine bağlı iş yoğunluğunun arttığı, çalışma sürelerinin fazlalaştığı, çalışma alanlarının ve koşullarının kötüleştiği, aldıkları ücretlerin eridiği, yönetimsel mobbingin ve hizmet sunulan kişiler tarafından şiddetin arttığı bir süreç halen devam ediyor.
Pandemi sürecinde bile haklarımız tırpanlanıyor, hem üniversite hastanelerinde hem bakanlığa bağlı hastanelerde ek ödemelerden birçok arkadaşımız yararlanamadı, kronik hastalığı olanlar, engelli olanlar idari izinli sayılmadı. Canla başla kendi sağlığını riske atarak çalışan sağlık emekçileri için covid 19 meslek hastalığı sayılmadı. Hayatını kaybedenlerde illiyet bağı arandı. İstifa, emeklilik, izin haklarımız gasp edildi.

Bir Haziranda kademeli, 1 Temmuzda tamamen normalleşme politikalarıyla birlikte artan covid-19 vakalarının sorumlusu biz sağlık emekçileriymişiz gibi ilimizde yıllık izinlerimiz iptal edildi, izinde olanlar da işe geri çağrıldı.

Ancak biliyoruz ki bu uygulamada bile emekçiler arasında eşitsizlik devam ediyor. Kimileri hala izin kullanabiliyor, kimileri hala göreve çağrılmadı, kimileri hala keyfe keder uygulamalarına devam ediyor.

Pandemi döneminde tüm sağlık personeline ek ödeme yapılacak diyen Sağlık Bakanlığı bırakın pandemi ödemesi yapmayı normal ödemeler için bile kaynak bulamamış, genelgeler çıkartarak istihdam şekli ve çalışma süresine göre komik rakamlarla sus payı şeklinde ödemeler yapmıştır. İş barışını ve motivasyonu bozan bu keyfi uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım
Covid-19 pandemisinde yaşanan vaka artışlarının sorumlusu sağlık emekçileri değildir. Pandeminin başından beri uygulanan yanlış politikaların bedeli biz sağlık emekçilerine ödetemezsiniz.

Buradan bir kere daha yetkilere sesleniyoruz;
 İptal edilen yıllık izin haklarımız tekrar açılmalıdır.
 Sağlık emekçileri arasındaki ayrıma son verilmeli, farklı istihdam biçimleri 4A/4B/4C/4D 3+1 Taşeron, vekil, sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kaldırılmalıdır.
 Ödeme adaletsizliği giderilmelidir. Üniversite hastanesinde çalışan işçilerin yenilenmeyen sözleşmeleri derhal yenilenmelidir.
 Emekliliğe yansıyan tek kalemde temel ücret esas alınmalı, temel ücret ve emekli aylığı artırılmalı, her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalı, en düşük temel ücret yoksulluk sınırı üzerinde olmalı, her türlü performansa dayalı ödeme sistemi kaldırılmalıdır
 Yetersiz sağlık personeli açığı, sağlık emekçileri daha fazla çalıştırılarak değil, kadrolu ve güvenceli şekilde sağlık personeli istihdam ederek çözülmelidir.
 Engelli personelin çalışma saatleri engel durumuna göre düzenlenmeli, hastanelerin fiziki şartları düzeltilmelidir.
 Covid-19 Meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.

Değerli Basın Emekçileri Sevgili Mücadele Arkadaşlarım.
Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak dün olduğu gibi bugünde sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya onların meşru taleplerini sahiplenmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Yaşasın SES
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.