Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi üyeleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan

“ Covid-19 pandemisi nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde Yapılacak Ek Ödeme “genelgesine tepki gösterdiler. Atatürk Devlet Hastanesi önünde toplanan SES Antalya Şube üyeleri “ Ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret istiyoruz” pankartı açtı. SES üyeleri sık sık “ performans değil temel ücret, sağlık haktır satılmaz, yaşatmak için yaşamak istiyoruz” şeklinde sloganlar attı.

SES Antalya Şubesi üyesi Dr. Naci İşoğlu, açıklamaya geçmeden önce sendika Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve çok sayıda SES üyesinin Ankara’da gözaltına alınmasını kınadı. Dr. İşoğlu “Bu sabah Ankara’da aralarında Sendika Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, eski MYK üyelerimiz ve Ankara Şube yönetim kurulu üyelerimizin de olduğu çok sayıda arkadaşımız gözaltına alınmıştır.

Türkiye günlerdir bir çete liderinin bakanlar, eski bakanlar ve onların yakınları hakkındaki itiraflarıyla çalkalanıyor. Tüm bu itirafları dizi seyreder gibi seyredenler bu iddialar hakkında kıllarını kıpırdatmayanlar her zaman yaptıkları gibi emek ve demokrasi mücadelesi verenlere saldırmaktadır.

Şu unutulmasın demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle değil gözaltına almak, soruşturma açılması bile anayasaya aykırıdır.

Bunu yapanlara bir kere daha sesleniyoruz sağlık emekçilerinin değil çetelerin ve onlarla işbirliği yapanların peşine düşün onları yakalayıp gözaltına alın. Halk sizden pandemide canı pahasına görev yapan sağlık emekçileriyle değil çetelerle mücadele etmenizi bekliyor.

Tüm baskılara rağmen fiili ve meşru mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi

Bu açıklamanın ardından basın açıklamasına geçen SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “Performansa göre ödeme iş yerlerimizi, ödemede riskli-risksiz alan olarak değerlendirirken pandemi dönemi performansa göre ödemede ise tüm alanlarımız riskli hale geldiğinden Covid kapsamında/Covid dışında şeklinde bir ayrıma gidilmiştir. Performansa bağlı ödeme, sağlık hizmetlerinin basamakları arasındaki ücret farklılığı, unvanlar arasında ücret farklılığı, pandemi döneminde ise aynı unvan arasında ücret farklılığı oluşturarak ücret adaletsizliğini derinleştirmiştir. Performansa yönelik ödemede bazı hizmetlerin hiç kapsama alınmaması ise iktidarın emeğe bakış açısını yansıtmaktadır. Teknik hizmetler/Genel idari hizmetler/Yardımcı hizmetler/Sağlık işçileri başta olmak üzere birçok unvanın emeğinin yok sayılma eğilimi devam etmektedir.
Pandemi süresinde tüm riskleri göze alıp mücadeleyi sürdüren sağlık emekçilerinin emeği Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri olarak ayrıştırılamaz. Oysa bu düzenleme;

• Üniversite hastanelerindeki emeği ve emekçileri yok saymaktadır,
• Üniversite hastaneleri dışındaki sağlık emekçilerinin yarısını kapsamamaktadır,
• Tüm kurumlardaki idari hizmetlerde çalışan emekçileri yok saymaktadır,
• Yardımcı hizmetlerde çalışan personeli yok saymaktadır,
• 4/D kadrosunda çalışan sağlık işçilerini yok saymaktadır,
• Ekip anlayışını ve çalışma barışını bozmaktadır,
• Emekçiler görevlendirme ve çalıştırma esnasında pandemi bahanesi ile tüm kazanımları yok sayılırken, ödemede Covid kapsamında Covid kapsamında değil diye çalışma alanlarımızı kategorize etmektedir.

Çift maaşlarla, huzur haklarıyla şişirilen cüzdanlar, şehir hastaneleri patronlarına akıtılan paralar, sağlık emekçilerinin insanca yaşayacak ücreti alamamasının en önemli nedenlerindendir.

Sağlık emekçileri performansa dayalı ücret sisteminin kaldırılarak adil ücret ilkesinin gereği olan eşit işe eşit ücret sisteminin uygulanmasını, aynı statü ve görevdeki çalışanların tamamının sosyal bakımdan eşit oranda ücret almasını, emekliliğe yansımasını ve tek kalemde olmasını istemektedir. Beklentimiz ağzımıza bir parmak bal çalınması değil adil bir gelecek için adil bir ücretlendirme sistemine derhal geçilmesidir.

Bizler sağlık emekçileri olarak; pandemi bitinceye kadar amasız, koşulsuz, ayrımsız, kesintisiz emeğimizin ve riskimizin karşılığında olağanüstü çalışma koşullarımızın zorluğu yanında sürekli olarak budanan ve verilmeyen haklarımız için bu güne kadar hep mücadele ettik. Bu genelgeye de sessiz kalmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Yine insanca yaşanacak çalışma koşulları, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret, OECD ortalamasında kadrolu güvenceli istihdam, 3600 ve 7200 arası ek gösterge, COVID-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması başta olmak üzere ekonomik ve özlük taleplerimiz için TİS sürecini hedefe koyan mücadele ve örgütlenme programımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu kapsamda tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini sendikamıza güç vermeye, yanımızda durmaya, birlikte ses çıkarmaya ve birlikte örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.