Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz,

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz, “Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler olarak ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik taleplerimiz ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

 

“Ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Ebeler tarihin her döneminde yaşamı yeniden üretmek için görev almış, tarihsel süreç içerisinde şifacılık, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık hizmeti kapsamında rol oynamışlardır" diyerek sözlerine başlayan İçöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

Günümüzde ise izlenen sağlık politikaları ile tarihsel bağlamından kopartılarak özerk ve özgün yapısı yok edilmeye, değersizleştirilmeye ve meslek olarak görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Pandemide artan iş yükü ve çalışma koşullarının düzeltilmemesi yıpranmışlık ve tükenmişlik problemlerimizi kat be kat arttırmıştır. Pandeminin başlarında alkışlanan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri vergi yükünün enflasyon oranlarının altında ezildik, ezildikçe de yoksullaştık. Artan iş yükümüz, angarya çalışma, mobbing, şiddet, tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme duygusu ve pandemide izinsiz, dinlenmeksizin virüs yüküyle sağlık ve sosyal hizmet üretirken tükendik ve hayatlarımızdan olduk.
Şükran İçöz sendika olarak taleplerini şu şekilde sıraladı.

►Performansa dayalı ücretlendirme değil, artan enflasyon göz önünde bulundurularak temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmeli,
►Ebelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, Mesleki Tanımlamalar Yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli,
► Her iş yerinde 7/24 saat açık, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti verilmeli,
► Pandemide sağlığımızı korumak için uygun sayıda, nitelikte ve kadın emekçiler için uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmeli,
► Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli

Şükran İçöz “Ebeler gününde vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler olarak ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik taleplerimiz ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.