Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Antalya Tabip Odası Covid-19 Pandemisinde kaybettikleri

meslektaşlarını anmak ve taleplerini tekrar dile getirmek için eylem yaptı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde biraraya gelen sağlık emekçileri hayatlarını kaybeden meslektaşları için saygı duruşunda bulundular.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz “ Öncelikle Covid-19 pandemisiyle mücadelede kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bir kere daha saygıyla anıyorum. Üzülerek ifade ediyorum ki kaybettiğimiz arkadaşlarımız uyarılarımızın dikkate alınmaması ve gerekli tedbirler alınmadığı için bugün aramızda değiller.

Sendikamız pandeminin başından beri sağlık emekçilerinin sağlığının korunması, Kişisel Koruyucu Ekipman eksikliklerinin giderilmesi ve kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin bu ağır çalışma koşullarında idari izinli sayılmasını defalarca dile getirdi. Bu amaçla birçok kez basın açıklamaları, eylem ve etkinlikler gerçekleştirdi. Başta bakanlığın buna duyarsız kalması, kurum idarecilerinin bu durum karşısında gösterdiği anlayışsız ve işler yürüsün gerisi ne olursa olsun şeklindeki tavırları, sağlık emekçilerini göz göre göre ölümün eşiğine getirdi” dedi.
Şükran İçöz “Tüm bu ağır çalışma koşullarının yanında sağlık emekçileri bir de idarecilerin ve sorumluların mobbingine ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaktadır. Geçen gün Kumluca’da yaşanan ve tüm kamuoyuna yansıyan mobbing olayı münferit bir hadise değildir. Maalesef mobbing işyerlerimizde sistematik hale gelmiştir. Mobbingin ve şiddetin ana kaynağı Hastaneleri şirket, hastaları müşteri, sağlık emekçilerini istediği gibi çalıştıra bilecek köle olarak gören zihniyettir” dedi.

Bir kere daha sağlık bakanlığına sesleniyoruz diyen Şükran İçöz “Yaşamak ve yaşatmak için acil taleplerimizi karşılayın” dedi ve taleplerini şu şekilde sıraladı.

1- Kronik hastalığı olanlara ve kanser geçmişi olan veya tedavi olanlara derhal idari izin verilmelidir.

2- Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır.


3- Kronik yorgunluğu olan ve tükenmişliğin sınırına gelen sağlık emekçilerine yönelik yeterli dinlenme, beslenme ve dönüşümlü çalışma koşulları sağlanmalıdır. Diğer kamu çalışanlarına yönelik yapılan günlük altı saat çalışma sağlık emekçileri için de bir hak olarak görülmeli ve fazla yaptırılan mesai karşılığı izin verilmelidir.

4- Sağlık emekçilerinin sağlığı ve toplum sağlığı için kadrolu ve güvenceli istihdamla sağlık emekçisi sayısı artırılmalıdır.


5- Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve mobbingin önüne geçecek yasal tedbirler derhal alınmalıdır.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Naci İsoglu’da “2020 yılını geride bıraktığımız bu günlerde sizleri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusu sizsiniz. Yaşam hakkımızın ihlaline karşı sessiz kalmayacağız.
Pandeminin başından bu yana yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarını bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onlar hastalarının sağlığı için kendi canlarını hiçe saydılar ama sizin yönetememeniz yüzünden hayatlarını kaybettiler. Sağlık çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kaybettiğimiz, yanlış sağlık politikaları sonucu ölümlerle ve tükenmişlikle geçen bir yılı geride bırakıyoruz ama tükenmememiz için, ölmememiz için yılın değil sizin zihniyetinizin değişmesi gerektiğini biliyoruz.

Sağlık emek, meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanları adına, size “Artık yeter daha fazla eksilmek istemiyoruz” diyoruz. Bizler yaşamak, yaşatmak istiyoruz” dedi.


Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım.
Öncelikle Covid-19 pandemisiyle mücadelede kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bir kere daha saygıyla anıyorum. Üzülerek ifade ediyorum ki kaybettiğimiz arkadaşlarımız uyarılarımızın dikkate alınmaması ve gerekli tedbirler alınmadığı için bugün aramızda değiller.

Sendikamız pandeminin başından beri sağlık emekçilerinin sağlığının korunması, Kişisel Koruyucu Ekipman eksikliklerinin giderilmesi ve kronik hastalıkları bulunan sağlık emekçilerinin bu ağır çalışma koşullarında idari izinli sayılmasını defalarca dile getirdi. Bu amaçla birçok kez basın açıklamaları, eylem ve etkinlikler gerçekleştirdi. Başta bakanlığın buna duyarsız kalması, kurum idarecilerinin bu durum karşısında gösterdiği anlayışsız ve işler yürüsün gerisi ne olursa olsun şeklindeki tavırları, sağlık emekçilerini göz göre göre ölümün eşiğine getirdi.
Ayrıca Sağlık emekçilerinin izin, emeklilik ve istifa etme hakları dahi anayasaya aykırı bir şekilde ellerinden alınmıştır. Uzun çalışma süreleri pandemi ile birlikte daha da artmıştır, personel eksikliği ile iş yükleri çok daha fazla artmıştır.

Tüm bu ağır çalışma koşullarının yanında sağlık emekçileri bir de idarecilerin ve sorumluların mobbingine ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaktadır. Geçen gün Kumluca’da yaşanan ve tüm kamuoyuna yansıyan mobbing olayı münferit bir hadise değildir. Maalesef mobbing işyerlerimizde sistematik hale gelmiştir. Mobbingin ve şiddetin ana kaynağı Hastaneleri şirket, hastaları müşteri, sağlık emekçilerini istediği gibi çalıştıra bilecek köle olarak gören zihniyettir.

Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz ve Sağlık Bakanını uyarıyoruz: Sağlık emekçisi de tüm insanlar gibi etten, kemiktendir. Ne robot ne de köle değildir. Salgınla özverili ve olağanüstü mücadele ederken yaşamlarından olmaktadır. Halkın sağlığını korurken ve onları yaşatmaya çalışırken canımızdan olmak istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için acil taleplerimizi karşılayın:

1- Kronik hastalığı olanlara ve kanser geçmişi olan veya tedavi olanlara derhal idari izin verilmelidir.
2- Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır.
3- Kronik yorgunluğu olan ve tükenmişliğin sınırına gelen sağlık emekçilerine yönelik yeterli dinlenme, beslenme ve dönüşümlü çalışma koşulları sağlanmalıdır. Diğer kamu çalışanlarına yönelik yapılan günlük altı saat çalışma sağlık emekçileri için de bir hak olarak görülmeli ve fazla yaptırılan mesai karşılığı izin verilmelidir.
4- Sağlık emekçilerinin sağlığı ve toplum sağlığı için kadrolu ve güvenceli istihdamla sağlık emekçisi sayısı artırılmalıdır.
6- sağlık emekçilerine yönelik şiddetin ve mobbingin önüne geçecek yasal tedbirler derhal alınmalıdır.

Şükran İçöz
SES Antalya Şube Eş Başkanı