Skip to main content
logo

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün Aile Hekimlerini ve Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarını filyasyon ekiplerinde

çalıştırmak istemesine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer’den tepki geldi.

Aynı zamanda Aile Hekimi olarak da görev yapan SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer; uygulamayı “Aile Hekimliği görev tanımında olmayan ve hukuksuz bir uygulama” olarak tanımladı.

Şube binasında konuya dair açıklamalarda bulunan Dr. Kaan Taşer şunları söyledi;

“   Salgının başından beri sağlık emekçilerinin sayısının yetersiz olduğunu, acilen güvenceli ve kadrolu şekilde sağlık emekçilerinin istihdam edilmesi gerektiğini, KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin şartsız şekilde göreve başlatılmaları gerektiğini defalarca ifade ettik.

Ancak Sağlık Bakanlığı her zamanki gibi sorunu görmezden gelmeye devam ediyor. Kadro açmak yerine pandemi nedeniyle iş yükü artan sağlık emekçilerine fazladan görevler ve angaryalar yükleyerek durumu kurtarmaya  çalışmaktadır. Bunun son örneği ilimizde yaşanmaktadır. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü;  Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarını  filyasyon ekiplerinde görevlendirilmek üzere çalışma başlatmıştır.

Taleplerimiz Karşılanmıyor, Hukuksuz Uygulamalar Dayatılıyor!

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının görev tanımları ve yerleri bellidir.  Hangi işleri neye göre yapacaklar kanun ve yönergelerde yazılıdır. Mevcut görevlerine okul öncesi aşılarının yapılması  yeni eklenmişken, grip ve Covid-19 aşılarının yapılması da,  ilave olmuştur. Daha bu işler yapılmadan şimdide filyasyon ekiplerine ‘’destek olma’’ görevi planlanmaktadır.

Aile sağlığı çalışanları sistemin açığını kapatan yama değildir.

Görev tanımı içinde olmayan işlerin sürekli olarak Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez. Sağlık çalışanı açığı, sağlık emekçilerini fazladan çalıştırarak çözülemez. Pandemi ile daha sağlıklı bir mücadele yürütülmesi için derhal kadrolu ve güvenceli şekilde sağlık emekçilerinin atamalarının yapılması ve KHK ile ihraç edilmiş sağlık emekçilerinin koşulsuz göreve iade edilmesi gerekmektedir.

Buradan Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne sesleniyoruz!

Aile Hekimliği uygulamasının görev tanımında bulunmayan bu hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçin. Bu uygulamadan vazgeçilmediği taktirde gerekli fili ve hukuki mücadeleyi başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz…”


Dr. Kaan Taşer’in açıklamasının tamamı şu şekilde;

HUKUKSUZ VE ANGARYA ÇALIŞTIRMAYA HAYIR!

Covid-19 salgını; gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması nedeniyle ülkemizde ve kentimizde hızla yayılmaya devam ediyor. Maalesef gerekli tedbirleri almak yerine geçici ve günübirlik tedbir ve kısıtlamalarla salgının önüne geçileceği sanılmaktadır.

Oysa derhal en az bir aylık tam bir kapanmaya ihtiyaç vardır. Eğer bu uygulanmazsa salgının durdurulması zorlaşacaktır. Sağlık sistemimiz bu yükü daha fazla taşıyamaz halde iken, sağlık emekçileri de tükenmişlik sınırlarının sonuna gelmiştir...

Pandemiyle mücadeleyi sağlık emek ve meslek örgütleriyle birlikte yürütmekten ısrarla kaçınılmaktadır.

Pandeminin başlarında sağlık meslek ve emek örgütleri ile birlikte bu olağanüstü durumda yapılacakları konuşmak için Antalya İl Sağlık Müdürüyle görüşülmüş, düzenli olarak toplanma kararı alınmıştı. Bu ilk ve son toplantı “kamu otoritesinin” kendi tek taraflı görüşlerini anlatmaktan öteye geçmemiştir. Pandemiyle  mücadelenin 9.ayında, ülkemizde  ve ilimizde sayıların artması, salgının kontrolden çıkması gündemdeyken, gerçek sayıları halktan saklayan, zamanında gerekli tedbirleri almayan, pandemiyi yönetemeyenler suçlarını gizlemek,sorumluluğu üzerlerinden atmak için diyalog arayışına  girmişlerdir .

Bizler hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadık, söylenmesi gerekenleri her zaman söyledik, sağlığı yönetenler işlerine geldiği gibi davrandılar. Söylediklerimizi dikkate almadılar, biz yinede taleplerimizi tekrar ediyoruz.

  • Sağlık çalışanlarını koruyamayan halkını hiç koruyamaz..!
  • Acilen dönüşümlü çalışmaya dönülmeli,
  • Tüm sağlık çalışanlarına nerede çalıştığına bakılmaksızın düzenli olarak PCR testi yapılmalı.
  • Özellikle birinci basamak Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına düzenli olarak,kaliteli,maske,KKE ve dezenfektan sağlanmalı.
  • Covid19 meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.
  • Covid19 olan sağlık çalışanlarının maaş kesintisi olmamalı, sağlık emekçileri tamamen iyileştikten sonra göreve başlatılmalı
  • Pandemi hastaneye ulaşmadan kontrol edilmeli, bunun için özellikle Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran şüpheli kişilerin test yaptıracakları test merkezleri oluşturulmalıdır.

Kadrolu ve güvenceli istihdam…

Salgının başından beri yukarıda ifade ettiğimiz talepleri ve sağlık emekçilerinin sayısının yetersiz olduğunu, acilen güvenceli ve kadrolu şekilde sağlık emekçilerinin istihdam edilmesi gerektiğini, KHK ile ihraç edilen sağlık emekçilerinin şartsız şekilde göreve başlatılmaları gerektiğini defalarca ifade ettik.

Ancak Sağlık Bakanlığı her zamanki gibi sorunu görmezden gelmeye devam ediyor. Kadro açmak yerine pandemi nedeniyle iş yükü artan sağlık emekçilerine fazladan görevler ve angaryalar yükleyerek durumu kurtarmaya  çalışmaktadır.

Bunun son örneği ilimizde yaşanmaktadır. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü;  Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarını  filyasyon ekiplerinde görevlendirilmek üzere çalışma başlatmıştır.

Taleplerimiz Karşılanmıyor, Hukuksuz Uygulamalar Dayatılıyor!

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının görev tanımları ve yerleri bellidir.  Hangi işleri neye göre yapacaklar kanun ve yönergelerde yazılıdır. Mevcut görevlerine okul öncesi aşılarının yapılması  yeni eklenmişken, grip ve Covid-19 aşılarının yapılması da,  ilave olmuştur. Daha bu işler yapılmadan şimdide filyasyon ekiplerine ‘’destek olma’’ görevi planlanmaktadır.

Aile sağlığı çalışanları sistemin açığını kapatan yama değildir.

Görev tanımı içinde olmayan işlerin sürekli olarak Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı çalışanlarına yüklenmesi kabul edilemez. Sağlık çalışanı açığı, sağlık emekçilerini fazladan çalıştırarak çözülemez. Pandemi ile daha sağlıklı bir mücadele yürütülmesi için derhal kadrolu ve güvenceli şekilde sağlık emekçilerinin atamalarının yapılması ve KHK ile ihraç edilmiş sağlık emekçilerinin koşulsuz göreve iade edilmesi gerekmektedir.

Buradan Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne sesleniyoruz!

Aile Hekimliği uygulamasının görev tanımında bulunmayan bu hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçin. Bu uygulamadan vazgeçilmediği taktirde gerekli fili ve hukuki mücadeleyi başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz…