Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şube Eş Başkanı Dr.Kaan Taşer

yönetim kurulu üyeleriyle birlikte şube binasın yaptığı basın toplantısıyla Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti.

Dr. Kaan Taşer Sağlık Bakanlığının Aile Sağlığı Merkezlerine kişisel koruyucu ekipman desteği yapmayacak olmasını eleştirdi. “Sağlık emekçilerinin sağlığının korunması tercih değil zorunluluktur” diyen Dr. Kaan Taşer bu uygulama kabul edilemez dedi.

Değerli Basın Emekçileri;

Covid 19 salgınına karşı dünyada ciddi önlemler alınırken, ülkemizde maalesef son 2-3 aydır sözde önlemler gevşetilmiştir. Bunun doğal sonucu olarak da ilimizde son 2 aydır vaka sayıları hızla artmaktadır ve maalesef gerçek sayılar resmi makamlarca saklanmaktadır. Tüm bu olan biteni biz sahadaki birinci basamak sağlık emekçileri, Aile Sağlığı Merkezi çalışanları her gün yaşamaktayız. Bizlerin polikliniklerde gördüğümüz, telefonla takip ettiğimiz hasta sayıları her gün artmaktadır.

Sayın bakanın 13 Mayıs da verdiği söz tutulmamıştır. Pandeminin ilk günlerinde bizleri balkonlardan alkışlatanlar, emeğimizin karşılığını vermemişlerdir.

Birinci basamak sağlık emekçileri olarak bizler Antalya'da 290’a yakın Aile Sağlığı Merkezinde, il-ilçe sağlık müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, gerek sahada filyasyonda, gerekse hafta sonları telefon başında 7/24 bizlere verilen görevleri yerine getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Pandemi tüm önlemlere rağmen devam ediyor. Bizler verilen görevlerimizi yapıyoruz. Sayın bakanın vaat ettiği birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerine ortalama bir maaşa karşılık gelen ek ödemeyi bekliyoruz. Verilen sözleri unutmuyoruz emeğimizin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!

Halkın ve toplumun sağlığını korumak amacıyla hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşları Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarının sağlığını korumak da devletin görevidir. Bizlere kişisel koruyucu ekipman dezenfektan vs. sağlamak İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Bakanlığın Aile Sağlık Merkezlerine Kişisel Koruyucu Ekipman desteği yapmayacağına dair bilgiyi kabul etmiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Sağlık emekçilerinin korunması tercih değil, zorunluluktur

Bilimsel yöntemler ve belli aralıklarla sağlık çalışanlarına PCR testi yapılmalıdır. Henüz Antalya'da ki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerine Covıd-19 testi uygulanmamıştır.

Artan turizm hareketliliği ve hızlı a-normalleşme nedeniyle günlük hasta sayıları pandemi öncesine dönmüştür. Vatandaşa maskesiz ASM ye giremezsiniz demek bile şiddet nedeni olabilmektedir.

Okulların açılmama ihtimali üzerinden okul aşılarının Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılacak olması tam bir fırsatçılıktır. Hiç bir alt yapısı, planlaması yapılmadan bugüne kadar okullarda yapılan aşılamanın ASM’lerde nasıl, hangi personelle, ne şekilde yapılacağı bilinmemektedir..

Aşı dolaplarının yetersizliği, personel sayısının azlığı bilinirken böyle bir görevin ASM’lerine verilmesi tek kelime ile sorumsuzluktur. Ayrıca vatandaşın çeşitli sebeple yaptırmayacağı aşının performans cezasını da sağlık emekçileri çekecektir. Bu yeni uygulama aileler tarafından benimsenene kadar (en az6 ay) performans cezası uygulanmamalıdır.

Pandemi dönemindeki ekonomik krizden dolayı elektrik doğal gaz kira ve sarf malzemeleri SGK primleri, vergiler olmak üzere tüm ASM giderleri artmıştır. Bizlere verilen harcama ödeneği güncellenerek en az % 50 arttırılmalıdır Hekim başına düşen hasta sayısı, güvenceli çalışma, çalışma saatleri, ücretler, esnek çalışma, izin ve vekalet sorunu, hizmet binalarının kamu tarafından yapılmaması gibi önemli birçok sorun güncelliğini korumaktadır.

Covid 19 pandemi sürecinde sağlık emekçileri ve halkın sorunları çözülene kadar sorunları gündemde tutmaya ve sorunlara çözüm bulunana kadar mücadeleye etmeye devam edeceğiz.