Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer

yazılı bir açıklama yaparak “Normalleşme” sürecinde 1. Basamakta Aile Sağlık Merkezlerinde yaşanabilecek sorunları ve çözümlere dair taleplerini sıraladı.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Dr. Kaan Taşer 1 Haziran’dan itibaren hızlı normalleşme süreci geçilmesinin Birinci Basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaş riskini arttırdığını söyledi.

Hastalıklardan korunmanın en etkili ve kolay yolunun  aşı ve bağışıklama olduğuna dikkat çeken Dr.Kaan Taşer,  “Asıl görevi koruyucu sağlık olan Aile Sağlığı Merkezlerinin değeri bilinmiyor. İş bilmez sağlık idaresinin  yeni angaryaları halkın ve sağlık emekçilerinin yaşamını riske atmaktadır. “ dedi.

“Bu hafta başında vatandaşların e-nabız üzerinden covid-19 riskli kronik hastalık durum belgesi için, Aile Hekimlerine yönlendirilmesi, Aile Sağlığı Merkezlerinde  gereksiz başvuru yoğunluğuna, bulaş riskinin artmasına, çeşitli gerginlere ortam yaratmıştır” diyen Dr. Taşer taleplerini şu şekilde sıraladı;

 • Kışkırtılmış sağlık talepleri, idari angaryalar, hukuksuz keyfi uygulamalar, 2.ve 3. Basamağın görevi olan konular Aile Sağlığı Merkezlerinin işi değildir. Salgın sürerken beceriksizce yaşatılan karmaşalar asla kabul edilemez.
 • Pandemin başlarında alkışlar eşliğinde ilan edilen tavandan ek ödemeyi Aile Sağlığı Merkezindeki sağlık emekçileri alamamışlardır. Bu eşitsizlik adaletsizlik giderilmelidir. Salgın boyunca birinci basamak sağlık emekçileri büyük fedakarlıklarla görevlerini yapmış, çok sayıda hastalanan ve hayatını kaybeden arkadaşımız olmuştur. Bu yüzden covid19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
 • Birinci basamak Aile Sağlığı Merkezlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman, dezenfektan sorunları Sağlık Müdürlükleri tarafından eksiksiz giderilmeli,düzenli yeterli malzeme desteği sağlanmalıdır.
 • Nerede ne görevde çalıştığına bakılmaksızın her sağlık emekçisine hızlı tarama testi uygulanmalıdır.
 • Kamu emekçilerine tanınan kronik hastalık,gebelik,kanser, immunoterapi vb. Covid19 risk grubu idari izin hakkı sağlık emekçilerini de kapsamalıdır
 • Esnek mesai uygulaması pandemi sona erene kadar devam etmelidir.
 • Vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerine gelmeden kronik hastalıkları için raporlu ilaçlarını doğrudan eczanelerden almaları uygulaması  yıl sonuna kadar  uzatılmalıdır.
 • Pandemi boyunca takiplerini aksatan kronik hastalığı olan vatandaşların hızlı normalleşme ile Aile Sağlığı Merkezlerinde artan başvuruların bulaş riskini arttıracağından, Aile Sağlığı Merkezlerine gelmeden önce alo182,e-nabız, MHRS ile randevu alınması önerilebilir.
 • Aile Sağlığı Merkezlerinde önlemler gevşetilmemeli, girişte triaj, şikayet sorgulama,maske ve kişisel koruyucu ekipman kullanım, el yıkama ve kişisel mesafe kuralları mutlaka uygulanmalıdır. Odalar sık sık havalandırılmalı,muayeneler arası ortam dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 • Yıllık izinlerin açılması ile fedakarca çalışan sağlık emekçilerine tatil ek ödemesi verilmeli, kamuya ait sosyal tesislerde ücretsiz tatil yapmaları sağlanmalıdır.
 • Salgın döneminde hayatların kaybeden sağlık emekçilerine saygı ve minnet ifadesi olarak isimleri hastane, Aile Sağlığı Merkezi vd sağlık kuruluşlarına verilmelidir.
 • Ayrıca tüm sağlık emekçilerine 1.derece,3600 ek gösterge, yıpranma payı,ayrımsız ve geçmiş yılları da kapsayacak şekilde yansıtılmalı, performans değil emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırının üzerinde temel ücret talebimizi de her fırsatta vurgulayacağız.