Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz

21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Kutsanmak ve Kutlama değil haklarımızı istiyoruz diyen İçöz "Türkiye'de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıkları gibi yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma yaşamlarında, atamalarında karşılaştıkları sorunlar bitmek bilmemektedir. Sağlık hizmetinin sunumunda önemli yeri olmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince kadro açılmaması ve az sayıda yetişmelerine rağmen KPSS’ye tabi tutulmaları ebelerin istihdam sorunlarının başında gelmektedir.
"Yaşatmak için, yaşamak istiyoruz mottosuyla can başla görev yapıyoruz .Görevimiz dışında işleri yapmak zorunda kalıyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" dedi.
Basın açıklamasının tam metni şu şekilde.

21-28 NİSAN EBELER HAFTASI

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

KUTLU OLSUN

"Kutsanmak ve kutlama değil, haklarımızı istiyoruz."

İnsanlığın var oluşuyla başlayan ebelik ve ağır çalışma şartları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sisteminin önemli unsurlarından olmasına ve 174 yıllık tarihi geçmişine rağmen hak ettiği değeri görmemektedir.

Ebeleri onurlandırmak için özel bir gün olarak kutlanması fikri ilk defa 1987 yılında Hollanda’da Uluslararası Ebeler Konfederasyonunun düzenlediği konferansta ortaya çıktı. Bu fikirden yola çıkılarak Ebeler Günü ilk kez 7 Mayıs 1991 kutlandı ve o zamandan beri her yıl 5 Mayısta Dünya Ebeler Günü kutlanmaktadır.
Ülkemizde Dünya Ebeler Günü haricinde dünyanın en eski mesleklerinden olan ebelik mesleğine daha da dikkat çekmek, ana-çocuk sağlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası anne ve bebek bakım hizmetleri, anne ve bebekle ilgili koruyucu tedbirler gibi konularda toplumu bilinçlendirmek için 21-28 Nisan tarihlerinde Ebeler Haftası kutlanmaktadır.

İlk ebelik eğitim faaliyeti 1846 yılında ebelik kurslarının açılması ile başlamıştır. Eğitim görmüş Ebelerin tarihi bu denli eski iken 1906 da ilk Ebelik Okulu açılmış eğitim seviyesi daha da arttırılmıştır. İlk hemşirelik okulu ise 1925 yılında Kızılay Hemşirelik okuludur. 1958 yılında ortaokula dayalı 4 yıllık Ebe ve Hemşirelik okulları açılmış 1976 da bu okullar sağlık kolejlerine dönüşmüştür. Kadın ve çocuk sağlığına verilen önem arttıkça okulların eğitim seviyesi artmış 1968 yılında yüksek lisans 1972 yılında ise doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır.
Geçtiğimiz bu zor günlerde koruyucu sağlık hizmetlerinin, aşılamanın, halk sağlığının önemi bir kez daha açığa çıkmıştır. Sağlıkta dönüşüm projesiyle dayatılan yanlış uygulamaların, tasviye edilen birinci basamak sağlık ocaklarının eksikliğini yaşıyoruz.

Türkiye'de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıkları gibi yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma yaşamlarında, atamalarında karşılaştıkları sorunlar bitmek bilmemektedir. Sağlık hizmetinin sunumunda önemli yeri olmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince kadro açılmaması ve az sayıda yetişmelerine rağmen KPSS’ye tabi tutulmaları ebelerin istihdam sorunlarının başında gelmektedir.
"Yaşatmak için, yaşamak istiyoruz mottosuyla can başla görev yapıyoruz .Görevimiz dışında işleri yapmak zorunda kalıyoruz. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir "diyen ekip arkadaşlarımı;

Eşit, özgür, demokratik, adaletli ve aydınlık yarınlar için sizleri buradan azimle cesaretle el ele mücadeleye davet ediyorum. Sesinizi sesimize kattığınızda çoğalıp, tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum. Sağlıktaki tüm yıkım yasalarını örgütlü mücadelemizle ortadan kaldıracağımıza olan inancımla ebeler haftasını kutluyorum".
Yaşanan dönüşüm süreci bütün sağlık emekçilerinin özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır. Bunun yanında iş ve gelir güvencesi, gelecek güvencesi, can güvencesi ve sağlıklı ortamlarda çalışma güvencesi için mücadele ettiğimiz ve mücadeleye devam edeceğimiz bilinmelidir.

Şükran İçöz

SES Antalya Şube Eş Başkanı