Skip to main content
logo

Son günlerde Antalya’da af yasasından yararlanıp tahliye olanlarda Covid 19 testinin pozitif

çıkması üzerine; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yayınladı.
Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Şube Eş Başkanı Şükran İçöz “af yasasıyla cezaevlerinden çıkanlara ciddi bir sağlık kontrolünden yapılmadığı ve karantina zorunluluğu getirilmediği anlaşılıyor” dedi.

Şükran İçöz “cezaevlerinden çıkanların ve bundan sonra çıkacakların evlerine gönderilmeden önce kapalı olan otel ve misafirhanelerde karantina altına alınmaları ve karantina süresi bittikten sonra evlerine gönderilmeleri gerekmektedir” dedi.

Cezaevlerinden çıkanların bir kısmına adreslerinde bulunamadıkları için test de yapılamadığını ifade eden Şükran İçöz yetkililere seslenerek “Antalya'da cezaevinden afla çıkanların sayısı ne kadardır? Çıkanların kaçı Antalya'da ikamet etmeye devam ediyor, kaçı il dışına çıktı? İl dışından Antalya'ya gelen kaç kişi? Cezaevinden çıktıktan sonra test yapılan ve sonuçları pozitif çıkanların sayısı ne kadardır? Bu kişilere cezaevinden çıktıktan ne kadar süre sonra ulaşıldı? Test sonucu pozitif çıkanların temas ettikleri kişiler belirlendi mi? Yetkililerin bu soruları cevaplamasını bekliyoruz” dedi.

Cezaevlerinden Afla Çıkanlar Otellerde ve Sosyal Tesislerde Karantina Altına Alınmalı

Şubemize gelen bilgilere göre af yasasıyla cezaevlerinden çıkanların, tahliye edilmeden önce ciddi şekilde sağlık kontrolünden geçirilmediği ve kendilerine karantina zorunluluğu getirilmediği anlaşılmaktadır. Sahadan aldığımız veriler ve medyaya yansıyan haberler de durumu doğrulamaktadır.

Af yasasından yararlanıp cezaevlerinden çıkanlardan ulaşılabilenlere hızlıca sonuç veren testler yapılmakta ve test sonucu pozitif çıkanlar olduğu anlaşılmaktadır. Afla çıkanların bir kısmına da adreslerinde ulaşılamamaktadır.

İktidar salgının başından beri yaptığı gibi af meselesinde de yeterli önlemleri almadığı anlaşılmıştır . Bir çok otel ve misafirhane boş durumdayken, çıkan mahkumlari buralarda karantina da tutmak yerine, hiçbir tedbir uygulanmadan salıvermişlerdir. Şimdi bulunabilenlere test yapılıyor, bulunmayanlarsa virüsü taşımaya devam ediyor.

Cezaevlerinin salgın açısından büyük risk taşıdığı aşikardır. Ancak bu riske rağmen iktidar af konusunda da ayrımcılığa gitmiş, kendisine muhalif olanları kapsam dışı bırakarak bir nevi tekrar cezalandırmıştır.

Doğru olan salgın süresince ayrım gözetmeksizin gerekli yasal düzenlemelerle cezaevlerini boşaltmaktır. Ancak cezaevlerinde insanlar salıverirlerken gerekli sağlık tedbirlerini almak iktidarın sorumluluğundadır. Ancak bu sorumluluğun yerine getirilmediği anlaşılıyor.

Yetkililere buradan sesleniyoruz Antalya'da cezaevinden afla çıkanların sayısı ne kadardır? Çıkanların kaçı Antalya'da ikamet etmeye devam ediyor, kaçı il dışına çıktı? İl dışından Antalya'ya gelen kaç kişi? Cezaevinden çıktıktan sonra test yapılan ve sonuçları pozitif çıkanların sayısı ne kadardır? Bu kişilere cezaevinden çıktıktan ne kadar süre sonra ulaşıldı? Test sonucu pozitif çıkanların temas ettikleri kişiler belirlendi mi? Yetkililerin bu soruları cevaplamasını bekliyoruz.

Tekrar tekrar hatırlatıyoruz geçici çözümlerle salgın önlenemez, salgının tamamen kontrol altına alınabilmesi için zorunlu olmayan hizmetler durdurulmalı, tüm çalışanlara insanca yaşamaya yetecek şekilde ücretli izin verilmelidir. İllerde oluşturulan pandemi kurullarına sendikamız , Tabip Odası ve diğer sağlık ve meslek odaları da dahil edilmelidir. Çünkü sağlık bir ekip işidir , pandemi ile mücadele de ayrım yapılmamalıdır. Bizler yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

SES ANTALYA ŞUBE
YÖNETİM KURULU ADINA
ŞUBE EŞ BAŞKANI
ŞÜKRAN İÇÖZ