Haberler

Dilekçe örneği

"Milli dayanışma" adı altında başlatılan ve bazı kurumlarda kamu emekçilerine zorla 

dayatılan bağış kampanyasıyla ilgili işyerlerinde üyelerimizin maaşlarından kesinti yada bağışta bulunma dayatması yapılması durumunda kurum amirliklerine verilmek üzere aşağıdaki dilekçe hazırlanmıştır. Üyelerimiz dilekçeye şubemizden de ulaşabilir.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

……………………………………… (Kişinin Çalıştığı Kurumun Yetkili Amirliğine)

Covid-19 salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığınca “Milli Dayanışma Kampanyası” adı altında başlatılan bağış kampanyası kapsamında Kurum amirlerim tarafından bağış yapmaya zorlanmaktayım. Tarafıma dayatılan bu bağış Anayasa’ya ve yasalara aykırılık teşkil etmektedir.

Şöyle ki;

2860 sayılı kanun Madde 4: “ Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz.”

657 Sayılı Kanun Madde 18: “ Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.”

Anayasa Madde 128 /2; “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010- 5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.”

Belirtilen yasal nedenlerle “Milli Dayanışma Kampanyası” kapsamında bağış yapmaya zorlanmamın devam etmesi halinde yasaya ve Anayasaya aykırı işlem tesis etmeye çalışan uygulayıcılar hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirterek tarafıma dayatılan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyorum. / …/…/ (Tarih)

Adı Soyadı
İmza

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut