Skip to main content
logo

Hukuki olarak yapılacak girişimler de devam etmektedir.

SAYI: 300-2020/191                                                                                             16.03.2020

KONU: Sağlık Çalışanlarının izinleri hk.

 

ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarihli idari izin konulu yazısıyla “Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyesi uyarınca benim de aralarında bulunduğum dezavantajlı grupların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denmiş; daha sonra bu karara rağmen Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarihli “personel izinleri” başlıklı yazısında “kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları kurum amirince değerlendirilerek idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edileceği” belirtilmiş ve diğer dezavantajlı gruplar açısından herhangi bir izin uygulamasına gidilmeyeceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve Cumhurbaşkanlığı yazısında belirtilen ve diğer kurumlarda izinli olması uygun görülen gurupta olan üyelerimizin kurumlarına vermeleri üzerine bir dilekçe örneği hazırlanmıştır. Ayrıca Genel Merkezimiz tarafından Sağlık Bakanlığının ilgili yazısına karşı yürütmeyi durdurmalı dava açılacaktır.

Bu durumda olan üyelerimizin yazımız ekinde yer alan dilekçeyi kendi durumlarına uygun olan bölümü (hangi risk gurubunda oldukları) seçerek kurumlarına vermeleri gerekmektedir.

Kendisini yüksek risk grubunda gören üyelerimiz dilekçeyi vererek işe gitmemeyi göze almalı, ancak kesintisiz 10 gün işe gitmeme durumu yaratmamalıdır. Arada mutlaka yarım gün de olsa işyerine uğramalı, uğradığını kayıt altına almalıdır. Bunun dışındaki risk gurubunda olanlar dilekçe verip cevabını beklemelidir.

Konunun çözümü için Sendikamız tarafından Bakanlığa konuya ilişkin cumartesi günü yazı yazılmıştır. Bakanlık nezdinde ve hukuki olarak yapılacak girişimler de devam etmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Aylin AKÇAY                                                          Pınar İÇEL

Genel Hukuk ve TİS Sekreteri                 Genel Sekreter

EK: Dilekçe Örneği

………………………………………..

……..…… Hastanesi ……………. Bölümünde …….……. olarak çalışmaktayım. Hamileyim/süt izni kullanıyorum/engelliyim/60 yaş üzerindeyim/COVİD-19 salgını ile ilgili olarak sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dezavantajlı gruplar arasında yer alıyorum(bağışıklık sorunum var/obezite/diyabet/kalp damar hastası/organ nakli/kronik hasta) Raporlarımkumrunuzda mevcuttur/dilekçem ekinde sunulmuştur…

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarihli idari izin konulu yazısıyla “Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyesi uyarınca benim de aralarında bulunduğum dezavantajlı grupların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.

Bu karara rağmen Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2020 tarihli “personel izinleri” başlıklı yazısında “kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları kurum amirince değerlendirilerek idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edileceği” belirtilmiş ve diğer dezavantajlı gruplar açısından herhangi bir izin uygulamasına gidilmeyeceği belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın 13.03.2020 “personel izinleri” başlıklı yazısı COVİD-19 salgınının ülkemizde yayılmasını engellemeye yönelik alınması gereken tedbirlere aykırıdır.

Anayasanın 17. Maddesinde yaşama hakkı güvence altına alınmıştır. Hastanemizde çalışmaortamımızdankaynaklananrisklerienazaindirmekiçingerekliönleyicivekoruyucuönlemlerinazamiseviyedealınmasıgerçeğindenhareketle, tüm kamu çalışanlarına göre daha yüksek risk altında olmamız nedeniyle Benin de idari izinli sayılmam gerekmektedir.

Kaldı ki, hastane ortamında en yüksek seviyede koruyucu ekipmanla (elbise, maske, eldiven, dezenfektan…. Gibi) çalışmam gerekirken bu dahi sağlanamamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı “Coronavirus Hastalığı (Covid-19) Saldırısı: İş Güvenliği Ve Sağlığı İçin Anahtar Düşünceler Dahil, Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları”bildiride de yöneticilerin sorumlulukları bir kez daha belirtilmiştir.

6331 sayılı yasanın 13. Maddesi de gözetilerek, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarihli idari izin konulu yazısının ayrımsız olarak uygulanmasını, aksi takdirde yüksek risk altında bulunmamdan kaynaklı olarak bu koşullarda çalışmaktan kaçınma hakkımı kullanmak istediğimi belirtir, gereğini arz ederim.

…………………………..