Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu

çoğunluk aranmaksızın 22/02/2020 tarihinde Antalya Tabip Odası toplantı salonunda yapılacaktır

GENEL KURUL İLANI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın 22/02/2020 tarihinde Antalya Tabip Odası toplantı salonu Meltem Mah. 3. Cadde üzeri 3808 Sok. Sağlıkçılar Apt. K:3 adresinde, saat 10.00’da aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

GÜNDEM

1. YOKLAMA
2. SAYGI DURUŞU
3. AÇILIŞ KONUŞMASI
4. DİVAN OLUŞTURULMASI
5. ÇALIŞMA RAPORLARININ OKUNMASI
6. MALİ RAPORUN OKUNMASI
7. DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU RAPORLARININ OKUNMASI
8. RAPORLARIN AKLANMASI
9. TAHMİNİ BÜTÇE VE OYLANMASI
10. DİLEK VE TEMİNNİLER
11. İLGİLİ ORGANLARA ADAY BELİRLENMESİ ( Yönetim,Denetleme,Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üyeleri ile Üst Kurul Delegeliği)
12. SEÇİMLER
13. KAPANIŞ

SES ANTALYA ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU