Skip to main content
logo

KESK Antalya Şubeler Platformu; “Kaşıkla verdiğinizi kepçeyle geri aldınız. Artık yeter! İnsanca yaşayacak bir ücret, vergide adalet ve ek zam istiyoruz” şiarıyla Antalya Defterdarlığı önünde basın açıklaması gerçekleştrdi.

KESK adına basın açıklamasını BES Antalya Şube Başkanı Devrim MOL yaptı. Devrim MOL’un yaptığı basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

Değerli mücadele arkadaşlarımız, değerli basın emekçileri;

Gittikçe ağırlaşan yaşam koşulları üstümüze bir karabasan gibi çöktü. Ardarda gelen zamlar, adını ilk defa duyduğumuz vergiler, kış koşulları, enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyen maaşlarımız bizleri çok da iyi günlerin beklemediğini göstermektedir.

Bu ay aldığımız maaşımızdan, temmuzda verdikleri zammı daha cebimize bile girmeden, vergi dilimi denilen soygunla geri alıyorlar. Vergi reformu yasa tasarısında ağır vergiler altında ezilen emekçi kesimini gözeten hiçbir düzenleme bulunmamaktadır. Tek derdi daha fazla vergi geliri elde etmek olan iktidarın, bu vergileri kimlerden, nerelerden toplayacağına ilişkin tahmin yapmak için kâhin olmaya gerek yok. Hala sermayeyi koruyan kollayan düzenlemeleri hayata geçirme derdinde olan iktidar, kurumlar vergisini %22 den % 18 e indiriyor. Hazineyi doldurmak için bulduğu tek çare, ücretlilerden daha çok gelir vergisi kesintisi yapmak, dolaylı vergileri daha da çok arttırmak.

Artık yeter! Biz kamu emekçileri bu ağır vergi düzenine itiraz ediyoruz. Açlık sınırı olan rakamdan vergi dâhil hiç bir kesinti yapılmamalı, birinci vergi dilimi %15 ten % 10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan ücretler birinci vergi diliminde sabitlenmelidir.

Değerli mücadele arkadaşlarımız;

Kamu emekçisine ve emeklilere maaş artışlarında cimri davranan, %4’ü, %3’ü layık gören iktidar, kendi gelir ve alacaklarına yapılacak zamda oldukça bonkör davranmaktadır.

2020 yılında vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlendi. Yani, 2020 yılı için pasaport, ehliyet harçları ve trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar vergisi oranı % 22,58 arttırıldı. Bu oranı Cumhurbaşkanı %100 arttırma yetkisine sahip.

Devlet kendi alacaklarına bu kadar zam yaparken, bizim ücretimize gerçekleşen değil, öngörülen enflasyona göre zam yapmaktadır.

Şayet enflasyon hükümetin beklediği gibi %12 olarak öngörülüyorsa neden devlet alacaklarına %22,58 zam yapılıyor? Yani Verirken %4, alırken %22.58. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar.

Sizce de burada bir haksızlık yok mu? Bu haksızlığı kim giderecek?

Değerli mücadele arkadaşlarımız;

Devletin tekelinde olan elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, çaya ve şekere yapılan fahiş zamları enflasyona yansıtmayan, gözümüze baka baka türlü oyunlar çevirenlerin, memura, emekçiye, asgari ücretliye gelince, IMF’nin emrine uyarak “öngörülen enflasyon” oranında düşük zam yapmasını kabul etmiyoruz.

Bir yandan da 2020 bütçe yasa taslağına bakıldığında, en önemli kalemlerin başında savunma ve güvenlik harcamaları bulunuyor. 2019’da 111 milyar TL. olan savunma ve güvenlik harcamaları % 27 arttırılmıştır. Ülkemizde eğer güvenlik sağlanmak isteniyorsa daha fazla silah alarak değil, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işletilmesi, adaletin tesis edilmesi ve içeride ve dışarıda barışın sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

Yine artışın çok yüksek olduğu kalemlerin başında Cumhurbaşkanlığı bütçesi gelmektedir. 2020 yılı bütçe teklifi 3,8 milyar liradır. Buna göre son 10 yılda % 2659 artarak, 138 milyondan 3,8 Milyara çıkmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

Peki, bütçeden emekçinin payına düşen ne?

2004’te 23 çeyrek altın alınan memur maaşı şimdi 9 çeyrek altın ediyor. Geçen yıl kış aylarında aldığımız doğalgazın bu yıl ancak yarısını alabiliyoruz.

Artık yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Hep birlikte yoksullaşmaya hayır diyoruz. Orta oyununu andıran bir gösteri ile tek taraflı olarak kamu hakem kurulu tarafından onaylanan toplu sözleşme hükümsüzdür.

Açlık sınırına yakın maaş alan kamu emekçisinin maaşındaki erime hemen karşılanmalıdır. Bütçe kanununa eklenecek bir madde ile kamu emekçisine ve emeklisine ek zam verilsin.

Konfederasyonumuz KESK emekten, barıştan ve demokrasiden yanadır. Kaynakların savaş ve rant için değil halk için, barış ve demokrasi için kullanılması, emekçilerin insanca yaşam taleplerini içermesi için mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Tüm emekçileri ve halkımızı ağırlaşan yaşam koşullarına, hayat pahalılığına, insafsız vergi düzenine ve yoksullaşmaya karşı demokratik ve adil bir ülke için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz,

YAŞASIN KESK