Skip to main content
logo

Kamu emekçileri ve hükümet arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasını  

protesto eden KESK üyeleri tüm ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Antalya’da Defterdarlık önünde bir araya gelen KESK üyesi kamu emekçileri halaylar çekti, sloganlarla hükümeti protesto etti.

KESK üyesi kamu emekçileri adına basın açıklamasını BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol yaptı.

Devrim Mol’un okuduğu basın açıklamasının tam metni şu şekilde;

Değerli kamu emekçileri; 1 Ağustos da başlayan Toplu İş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Bilindiği üzere konfederasyonlar, sendikalar toplu sözleşme tekliflerini 24 Temmuz’da Devlet Personel Başkanlığı’na vermiştir. Görüşmeler 1 Ağustos’ta yapılan toplantı ile başlamıştır. 16 Ağustos 2019 tarihinde yapılan toplantı oturumunda ise Kamu İşveren Heyeti adına Çalışma Bakanı hükümetin teklifini açıklamıştır.
Altışar aylık dilimlere bölünerek sunulan maaş artışı teklifinde ise, 2020 yılını ilk altı ayı için %4 ikinci altı ayı için %4, 2021 yılının ilk altı ayı için % 3, ikinci altı ayı için % 3 maaş zammı teklif edilmiştir.

Söz konusu teklifte sadece maaş artışı rakamlarına yer verilmiştir. Kamu emekçilerinin hem genelde hem de hizmet kolları bağlamında yaşadığı yüzlerce soruna ilişkin tek cümle dahi edilmemiştir. seçim vaadleri olan 3600 Ek Gösterge ,EYT’nin yanı sıra her işyerine kreş , taban maaşına seyyanen zam gibi talepler ve iş kollarına ilgili taleplerle ilgili hiçbir adım atılmamıştır.

Yani, o günde vurguladığımız üzere beş milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisi ile açıkça alay edilmiştir. Çünkü kamu işvereni olan hükümet bu 20 günlük süreçte beş milyonu aşkın kamu emekçisinin ve emeklisinin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş güvenli gelecek taleplerine kulaklarını tıkamıştır. En yalın şekilde ifade ettiğimiz taleplerimizi anlamazdan gelmiştir.

Kamu emekçileri ve emeklikleri olarak reel gelirimiz son on yıl içinde en az %40 eritilmiştir. Maaşlarımızda yaşadığımız bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarımıza çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte bir karşılığı yoktur.

Bir önceki toplu sözleşmeden beri yoksulluk sınırı %38 artarak 4990 TL’den 6670 TL’ye çıkmıştır. Sadece son bir yıl içerinde dört kişilik bir ailenin açlık sınırında 350 TL artış yaşanmıştır. İğneden ipliğe zam furyası hız kesmeden devam etmektedir. Son iki ay içinde elektriğe, doğalgaza %15 zam gelmiştir. Tütün ürünleri son iki haftada %20 zamlanmıştır.

Yıllardır hakim hale gelen tercih bu kez de değişmemiştir. İstihdam üretmediği rekor kıran işsizlik rakamları ile tescillenen bir avuç mutlu azınlığa Hazinenin kefen parası olarak tabir edilen İhtiyaç Akçesine kadar yağmur olup akanlar bize damlayı çok görmüştür.

Ödediğimiz vergilerle patronlara, yandaş müteahhitlere, bir avuç mutlu azılığa ‘kıyak’ üstüne ‘kıyak’ yapmakta sınır tanımayanlar bize gelince yine ‘kaynak yok, bütçe imkanlarımız kısıtlı’ demiştir. 3 milyon kamu emekçisine, 2 milyon kamu emekçisi emeklisine sefalet artış oranları dayatan, temel hiçbir sorununu çözmeyen, aksine hepimizle alay edilen bu teklif sahiplerine buradan sesleniyoruz, bize reva gördüğünüz bu teklif bizim için yok hükmündedir.

KESK olarak; Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti, Güvenceli İstihdam- Güvenli Gelecek, Demokratik- Adil Bir Çalışma Yaşamı, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve tüm taleplerin hayat bulması için Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı için, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için bugün,"göstermelik, iki saat ve tek ille sınırlı değil" üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm yurtta 1 gün iş bırakarak alanlardayız. Hak verilmez alınır şiarıyla kamu emekçilerinin hakkını alana kadar da alanlarda olacağız.

Yaşasın KESK
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz.