Skip to main content
logo

29 Mart tarihinde İzmir'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktora yönelik yaşanan 

şiddet olayının ardından alınan kararla 3 Nisan 2019'da bir günlük iş bırakma eylemi yapan Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına yönelik açılan soruşturmalara sert tepki.
3 Nisan iş bırakma etkinliği nedeni ile Antalya’da başlatılan 104’ ü 4483 sayılı kanun , 166’ sı ise iş bırakma nedeni ile yaşatılan yönetim şiddetine karşı tüm Türkiye’deki sağlık bileşenleri üst düzey yöneticileri ilk olarak Antalya Sağlık İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hülür ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye SES Genel Sekreteri Dr.Pınar İçel,TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman, AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin başta olmak üzere çok sayıda sağlık emek meslek örgütü yöneticisi de katıldı.

Açıklama öncesi Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşen örgüt temsilcileri, soruşturmaların kaldırılması talebinde bulundular. Görüşme olumlu bir havada geçerken gerek SES Genel sekreteri Dr.Pınar İçel gerekse TTB Başkanı, AHEF başkanı ve tüm temsilcileri soruşturmaların tamamının sonlandırılmasında ısrarcı oldular. En doğal hak olan yaşamımıza kastedecek seviyeye ulaşan sağlıkta şiddete karşı talebimizi görünür kılmak için yapılan bu etkinliğe karşı yürütülen soruşturmaların kabul edilemez olduğu ve bunun yasal bir hak olduğu vurgusu yapıldı. İl Sağlık Müdürünün yaklaşımı ise örgüt temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Soruşturmalarının tamamının bir an önce sonlandırılması konusunda her türlü çabayı göstereceklerini ifade eden temsilciler, sürecin takipçisi olacaklarının altını çizdiler.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık-İş Sendikası, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türk Sağlık-Sen, ve çok sayıda sağlık derneği üye Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi "Sağlıkta şiddetin adresi Antalya, şiddetin şekli hukuksuz soruşturmalar' yazılı pankart açarak yapılan soruşturmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları protesto etti.
SES Genel Sekreteri Dr.Pınar İçel, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen başta olmak üzere örgüt temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, soruşturmaların kabul edilemeyeceği ve bir an önce geri çekilmesi gerektiğini belirttiler.

Açıklama sırasında sık sık “Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” , “Baskılar Bizi Yıldıramaz “ sloganlarının atıldı. Açıklama sonrası Antalya Tabip Odasında gerçekleştirilen foruma SES Genel sekreteteri Dr.Pınar İçel'de katıldı. FORUM FOTOĞRAFLARI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ