Skip to main content
logo

Son dönemlerde sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddetin artması ve şiddeti uygulayanların

cezasız kalması nedeniyle mesleklerimizi ve görevlerimizi gereği gibi yapamaz hale geldik. Uygulanan şiddet sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yaşamına kast edecek hatta canlarına kıyacak noktaya gelmiştir. Caydırıcı önlemlerin olmaması ,toplumun eğitimi için adım atılmaması ve çıkartılan oyalama yasaları mevcut durumu daha da kötüye götürmüştür.


Antalya ilimizde de son zamanlarda artan şiddet olayları neredeyse kişilerin hiç ceza almamasıyla sonuçlanmıştır.


Özellikle İzmir de yaşanan organize ve toplu saldırıyla gerçekleşen olay şiddetin en son geldiği noktayı göstermiştir. Bunun üzerine şiddeti önleme talebini görünür kılmak ve haklı taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için başta Aile Hekimliği alanı olmak üzere 3 Nisan 2019 tarihinde sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emek meslek örgütleri ile görev yapmama kararı aldık. Tüm Türkiye genelinde yoğun katılım ile İzmir’de ortak bir etkinlik gerçekleştirildi. Antalya’da da yoğun bir katılım oldu.
Ancak ne olduysa Türkiye genelinde yapılmadığı bilgisini aldığımız soruşturma bombardımanıyla karşı karşıya kaldık. Tamamen insani ve mesleki haklı gerekçelerle gerçekleştirdiğimiz şiddet karşıtı etkinliğimize çözüm beklerken tam tersine ‘’YÖNETİM ŞİDDETİ’’ olarak karşılık bulduk. Elbette ki bu durum kabul edilemez. YAPTIĞIMIZ ETKİNLİK YASADIŞI DEĞİLDİR ve YASADIŞI GÖSTERİLEMEZ.


Merkezi düzeyde olduğu gibi Antalya’da da tüm sağlık bileşenleri birlikte mücadele kararı almıştır. Bu doğrultuda 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat:11.30’ ‘da Antalya İl Sağlık Müdürü ile ortak görüşme randevusu alınmıştır. (Antalya Valiliğinden randevu istenmiş ancak şu ana kadar randevu talebine yanıt verilmemiştir.

12 Temmuz 2019 Cuma saat:12.15 da İl Sağlık Müdürlüğü önünde tüm bileşenlerle birlikte ortak basın açıklaması yapılacaktır. Aynı gün saat: 18.00’da konuyla ilgili Antalya Tabip Odası toplantı salonunda forum-toplantı düzenlenecektir. Görüşmelere, basın açıklamasına, forum-toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Sinan Adıyaman ve  (SES) Genel Sekreteri Dr.Pınar İçel başta olmak üzere emek meslek örgütlerinin yöneticileri de katılacaktır.
Eylem ve etkinliklere bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin katılımını bekliyoruz