Skip to main content
logo

SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Kenan Akkiraz Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında "Yıpranma payı hakkımızın, ek gösterge hakkımızın, temel ücretlerimizin yükseltilmesi taleplerimizin takipçisiyiz! Taleplerimizden vazgeçmiyoruz" dedi. Şube binasında gerçekleşen basın toplantısında yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ
YIPRANMA PAYI HAKKIMIZIN; EK GÖSTERGE HAKKIMIZIN; TEMEL ÜCRETLERİMİZİN YÜKSELTİLMESİ TALEPLERİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ

Ekonomik kriz ile artan hayat pahalılığı milyonlarca emekçinin yaşamını alt üst etmeye devam ediyor.

TÜİK’in ve sendikaların yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını da göz önüne aldığımızda sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, yoksulluk sınırının altında ücret alıyor. Yoksulluk sınır altında almış olduğumuz ücretlerimiz her gün erirken, gelirimizin büyük bir bölümü de temel gıda maddelerinin yanı sıra elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim maddelerine gitmektedir.

Her gün elektrikten doğalgaza, benzinden temel gıda maddelerine yapılan zamlarda göstermektedir ki, emekçilerin yaşadığı enflasyon resmi kaynaklarca açıklanan enflasyon rakamlarının kat be kat üstündedir. Yaşadığımız yüksek orandaki enflasyon ve buna bağlı olarak temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ücretlerimizin erimesine neden olurken, ücretlerimizin iyileştirilmesi talebimiz ise bizlere döner sermaye ödentileri gösterilerek ya reddediliyor ya da toplu sözleşme masasında yandaş sendika ile birlikte düşük oranda zamlarla geçiştiriliyor.

İktidarın sağlık alanında uyguladığı halk düşmanı politika ile sağlık, para kazanılan, kar elde edilen bir sektör haline dönüştürülmüştür. Sağlık alanında çalışanlar arasında çalışma barışının bozulmasına, adaletsiz katsayı hesaplamalarıyla gelir eşitsizliğinin derinleşmesine ve sağlık hizmeti sunumunun dengesinin bozulmasına neden olan ek ödeme/döner sermaye ödemeleri emekliliğe yansıtılmazken son zamanlarda artık “gelirler azaldı” denilerek i ya komik rakamlarla ifade ediliyor, ya da hiç ödenmiyor.

Üniversite Hastaneleri’nin büyük bir bölümünde döner sermaye ödemeleri sıfırlanmışken, nöbet ücretleri ödenmezken, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde ise döner sermaye ödentilerinde büyük oranda düşüşler olmaktadır. Gün geçtikçe de döner sermaye ödemelerindeki sorunlar artarak devam etmekte, tüm emekçileri kapsayan bir sorun alanı oluşturmaktadır.

Ek ödemelerde durum böyleyken temel ücretlerimizde de erime her geçen gün devam etmektedir. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanların temel ücretleri 2015 Temmuz’undan bugüne ortalama 270 dolar ile 373 dolar arasında bir kayıp yaşamıştır. Emekli olduğumuzda ise, ek ödemelerinin/ döner sermaye ödemelerinin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle de ücretlerimizde ciddi oranda azalma olmaktadır. Emekli maaşlarımızdaki bu düşüş, insanca yaşamaya yetecek düzeyin çok be çok altına ücret almamıza neden olması nedeniyle ağır ve tehlikeli iş koşullarına rağmen emekli olmaktan imtina ediyoruz.

Bu nedenle; Performansa göre ücretlendirme politikalarından vazgeçilmeli, ek ödeme ve performans ödemeleri yerine insanca yaşamaya yetecek temel ücret belirlenmelidir.

Ancak bu süre içerisinde de; Bu güne kadar ücretlerimizde yaşanan kayıplar ek zam ile karşılanmalı, gasp edilen döner sermaye ödentileri de faizleri ile birlikte ödenmeli, Sabit ödemelerde enflasyon farkı ödenmeli, iki katına çıkarılarak maaşa ve emekliliğe yansıtılmalı,Maaş hesaplamalarımız Sayıştay’ın ifadesi ile “çok karmaşık”tır. Bu karmaşıklık ortadan kalkmalı, tüm ücretlerimiz temel ücret olarak ödenmeli ve TÜİK’in Eylül 2018 için açıkladığı yoksulluk sınırı 6.167 TL, Türk İş’in Aralık 2018 için açıkladığı yoksulluk sınırı 6.322 TL olması nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bir emekçinin bugün için alması gereken en az temel ücret 6.500 olmalı ve tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır.

Yaşanan krizin faturasının emekçilere kesilmek istendiği bu günlerde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak krizin faturasının krizi yaratanlar tarafından karşılanması, İnsanca yaşamı içeren taleplerimizin de bir an önce karşılanması için siyasi iktidarı uyarıyoruz. Bugün insanca yaşamaya yetecek ücret için yapmış olduğumuz açıklamayı burada bitirirken,

11 Mayıs’ta ülkenin dört bir yanından gelen emekçilerle; Fiili hizmet süresi zammı, 3600 ek gösterge,

Ve en az temel ücret 6.500 TL olsun diye Ankara’da bir buluşma gerçekleştireceğiz.

Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini SES’siz kalmamaya, hakları için mücadeleye davet ediyoruz.

Ayrıca bildiğiniz gibi birkaç ay önce Sağlık Bakanlığınca idari düzenleme ile,idari birleştirmeye gidilmiş bu çerçevede işçe toplum sağlık müdürlükleri kapatılarak görevleri ilçe sağlık müdürlüğüne bağlanmıştır. Bütün personel devlet hastanelerine aktarılmıştır.

Personelin öncelikle kadro atamalarının ilçe sağlık müdürlüğüne yapılması, atama yapılacaksa çalışanların isteklerinin dikkate alınarak, görev ünvan ve kadro derecelerine göre ilgili yönetmeliğe uygun yapılması gerekmektedir.

Sendikamız bu konunun da takipçisi olacaktır.