Skip to main content
logo

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Büro Emekçileri Sendikası (BES), Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) Antalya Şubeleri’nin düzenlediği “KRİZİ KONUŞUYORUZ” başlıklı Forum-Panel’e katılım yoğun oldu.

Aydın Kanza Parkı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Forum-Panel’de ülkemizde yaşanan ekonomik krizin emekçilere, emeklilere, dar gelirlilere, sendikalara yansıması , krizin insanların ruh sağlıklarına etkisi başta olmak üzere kriz bir çok boyutu ile alındı

BES Genel Başkanı Serpil Akpınar ve TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof.Dr.Taha Karaman’ın konuşmacı olduğu kolaylaştırıcılığını ise Eğitimci Bahri Mercan yaptığı Forum-Panel’de izleyicilerde düşüncelerini, krize karşı yapılması gereken konularda önerilerini ilettiler.

Panel-Forum'un görüntüleri