Skip to main content
logo

Biometrik Yöntemlerle Mesai Takibi Hukuka Aykırıdır!
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yüz tarama sistemi ile mesai takibi yapılması konusunda sendikamızın açtığı davada Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/529 E, 2018/1030 K sayılı ve 31.10.2018 tarihli kararı ile işlem iptal edilmiştir.

Sendikamız uzun zamandır biometrik yöntemler ile mesai takibi yapmak isteyen hastanelerin uygulamalarını dava konusu etmekte ve bu davaları kazanmaktadır. Umuyoruz ki bu karar ile birlikte bir daha hiçbir işyeri bu tip yöntemler ile mesai takibi yapmayacaktır.

Karar İçin Tıklayınız