Skip to main content
logo

21 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren OHAL ile birlikte çeşitli tarihlerde KHK’lar yayınlanmış ve birçok üyemiz yayınlanan KHK’lar ile ihraç edilmişlerdir.

Hukuki süreçle ilgili değerlendirmeler ve KHK’lar ile ihraç edilip hukuki sürecin Genel Merkezimiz tarafından yürütülmesi talebinde bulunan üyelerimizin dava süreçleri ile ilgili bilgiler çeşitli sürelerle şube/temsilciliklerimizle paylaşılmaktadır.

Hukuki süreci Genel Merkezimiz tarafından yürütülen üyelerimizin davaları İdare Mahkemeleri’ne açılmakta, İdare Mahkemeleri tarafından incelenmeksizin red kararı verilmekte, red kararları geldikçe bunlara itirazlar yapılmaktadır.

Şube/temsilciliklerimiz ve üyelerimiz tarafından sıkça sorulan konulardan biri de AİHM başvurularının ne aşamada olduğudur. Daha önce de paylaştığımız üzere, AİHM başvurularının yapılması için iç hukuk sürecinin tamamen bitmesi beklenmemekte, AİHM başvuruları 6 aylık ilk başvuru süresi geçirilmeden yapılmaktadır. Bu çerçevede,

1-    1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan 672 sayılı KHK ile ihraç edilen 5 üyemizin AİHM başvurusu yapılmıştır.

2-    29 Ekim 2016 tarih ve 29872 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 675 sayılı KHK ile ihraç edilen ve davaları Genel Merkezce yürütülen 389 üyemiz bulunmaktadır.  4 üyemiz daha sonra yayınlanan KHK ile görevine iade edilmiş, Malatya Şube Eski Başkanımız Bülent Uçar da kalp krizi ile yaşamını yitirmiştir. Bunun dışındaki 384 üyemizin de AİHM başvuruları yapılmıştır.

3-    22 Kasım 2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 677 sayılı KHK ile ihraç edilen 65 üyemizin dava süreci Genel merkezimiz tarafından yürütülmektedir. 1 üyemiz daha sonra yayınlanan KHK ile göreve iade edilmiş, 1 üyemizde idare mahkemesine dava açıldıktan sonra dava sürecini kendisi yürütmek istemiştir (Muğla- Serhat Aydıner). 2 üyemiz dışındaki 63 üyemizin de AİHM başvuruları yapılmıştır.

4-    Daha sonra yayınlanan KHK’lar ile ilgili hukuki süreç te yukarıda belirtildiği gibi yürütülecek ve Şube/Temsilciliklerimize bilgi verilecektir.