Haberler

Bilgi Notu

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. Bilgilendirme

16 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmelik değişikliği ile birlikte aile hekimliği merkezlerinde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde nöbet görevi verileceğine dair değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ilgili kanunda yapılan değişiklik üzerine gerçekleşmiştir.

İhtiyaç halinde nöbet görevi verilmesi ile ilgili olarak kurum tarafından yani Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak düzenlemenin beklenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu konuda yeni bir genelge çıktığında, genelge incelenerek ayrıca bilgi verilecektir.

Yönetmelikte yapılan diğer bir önemli değişiklik ise aile hekimliği pozisyonlarının belirlenmesinde 3500 kişi kriteri yerine 2000 kişi kriteri getirilmiştir. Bu durumun ücretlere yansıması ile ilgili şimdilik bir olumsuzluk söz konusu değildir. Bilindiği gibi ücret ve sözleşme yönetmeliği ayrı bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik uyarınca da ödeme kriterleri belirlenmiş olduğundan nüfus sayısının azalması ile bunun ücretlere ne şekilde yansıyacağı ancak o yönetmelikte yapılacak değişiklik ile söz konusu olabilir. Bu nedenle şimdilik bu hususta net bir bilgi sahibi değiliz.

Yönetmelikte yapılan bir değişiklik de, aile hekimliği değişikliğinin doğrudan kişiler tarafından elektronik ortamda (e-devlet üzerinden) yapılabileceğidir. Yani, önceden aile hekimi seçimi ve değişikliği aile hekimi ve toplum sağlığı merkezi tarafından yapılmakta iken yeni değişiklikle kişiler tarafından da yapılabilecektir.

Yönetmelikte yapılan yukarıda vurgulanan ve diğer değişiklikler ile ilgili olarak sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz için aile hekimliğinde çalışan üyelerimizin görüş ve önerilerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görüş ve önerilerin en kısa zamanda şubemize ulaştırılması elden veya e-mail yoluyla ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) halinde bu görüşlerden yararlanılarak gerektiğinde hukuksal yollara müracaat edilecektir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut