Skip to main content
logo

Gelen bilgilere göre özellikle hekim dışı sağlık personelinin icap nöbeti tutturulduğu halde ücreti ödenmediği ve bunun giderek büyüyen bir sorun haline geldiği anlaşılmaktadır.


Hekim dışı sağlık personelinin icap nöbeti tutamayacağı ve bunlara icap nöbeti ödenemeyeceğine dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurulu Hukuk Müşavirliğinin görüş yazıları incelenmiştir. Bu yazılarda belirtilen görüşler 657 sayılı kanun Ek 33.maddesine uygun olmayıp bu görüşler düzeltilinceye kadar üyelerimizin mağdur olmaması için ekteki dilekçenin icap nöbeti tutturulmak istenen üyelerimiz tarafından işyerlerine verilmesi gerekmektedir.

 
 Dilekçe Örneği


…………………………………

Kurumunuzda …………………. olarak görev yapmaktayım. Bugüne kadar sağlık hizmet ihtiyacı nedeni ile icap nöbetine çağrılmakta ve bunun karşılığında tarafıma 657 sayılı kanunun ek 33.maddesi uyarınca icap nöbeti ödenmekte idi.


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısı üzerine Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliği’nin 89432283-045.02 sayılı yazısında uzman hekim dışındaki sağlık personelinin icap nöbeti tutamayacağı ve bunlara icap nöbet ücreti ödenemeyeceği belirtilmektedir.


Öncelikle hukuk müşavirliğinin görüşü yürürlükte olduğu sürece şahsımın icap nöbet listesine yazılmaması gerekmektedir. Buna rağmen sağlık hizmeti ihtiyacından kaynaklı olarak icap nöbeti tutmam isteniyor ise bu hukuki görüşün değiştirilmesi ve tarafıma tutacağım icap nöbetleri karşılığında icap nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca Anayasanın 18.maddesinde angarya yasağı bulunduğundan ücreti ödenmeyen icap nöbeti tutmam da mümkün değildir.


Tüm bu gerekçeler dikkate alınarak şahsıma icap nöbet ücreti ödeninceye kadar icap nöbet listesine ismimin yazılmamasını ve icap nöbeti tutmayacağımı beyan eder, olası yaşanabilecek hizmet aksaklıkları sonucu meydana gelecek tıbbi hatalardan da sorumlu olamayacağımı önceden beyan ederim.


Gereğini arz ederim.


 
ADI SOYADI
İmza

ADRES: