Skip to main content
logo

OHAL KHK’ları ve ilgili kurumların kararları ile kamu görevinden çıkarılan yada YDK kararı ile devlet memurluğundan çıkarılan kamu emekçisi arkadaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkate almaları önemlidir.

8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı kanunun 14.maddesi ile 5510 sayılı SSGSS kanununun 60.maddesine ek yapılmış, 15.maddesi uyarınca da 80 ve 81.maddeleri değiştirilmiştir. Buna göre, bundan böyle gelir testi yaptırmayanların GSS primi prime esas günlük kazancın %3’ü yani bürüt asgari ücretin %3 tutarı olan 53 TL olacaktır. Geçmişe dönük olarak gelir testi yaptırmayanların da aylık GSS primi 53 TL olarak yeniden tahakkuk ettirilecektir. Geçmişe dönük olarak yeni tahakkuk ile ilgili başvuru şartı aranmamaktadır. Ancak başvuru yapılırsa birikmiş (aylık 53 TL’den) primler 12 eşit taksit halinde ödenebilecektir.

Hane halkı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar bakımından ise gelir testi yaptırılırsa bunlardan yeşil kartta olduğu gibi GSS primi alınmayacaktır. Bugüne kadar gelir testi yaptırmayanların yüksek ödediği GSS primleri maalesef iade edilmeyecektir. Ödemeyenler bakımından ise yeni tahakkuk yapılacağından aylık 53 TL’den ödeme yapabileceklerdir.