Haberler

30 Yıldan fazla çalışma

30 yıldan fazla süre ile çalışıp 27 Ocak 2017 tarihinden önce emekli olan arkadaşlarımız ile ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılmıştır.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı kanunun 1. maddesi ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa geçici 226. madde eklenmiştir. Buna göre, 30 yıldan fazla çalışılan sürelere denk gelen emekli ikramiyesinin ödenebilmesi için kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçe örneği ektedir.

30 yıldan fazla çalışılan süre ile ilgili ikramiye almak için dava açmış ve davası devam edenler bakımından ayrıca başvuruya gerek olmayıp bu kişilerin ikramiye alacakları 3 ay içerisinde ödenecektir.

 

EK: Dilekçe örneği

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

………………… tarihinde emekli olarak mülga Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün ………………..sicil numaralı iştirakçisi olarak kurumunuzdan emekli aylığı almaktayım. Emeklilik işlemlerinin ardından tarafıma 30 yıllık hizmetim karşılığı emekli ikramiyesi ödenmiş, ancak …. yıl süren hizmetimin 30 yılı aşan kısmı için ikramiye ödemesi yapılmamıştır.

27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı kanunun 1. maddesi ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa geçici 226. madde eklenmiştir. Kanunun bu amir hükmü uyarınca 30 yılı aşan kısım için tarafıma kanuna uygun olarak yasal faizi ile birlikte ikramiye ödemesinin yapılması için gereğini arz ederim.

(tarih)
Ad-Soyad
İmza

TC Kimlik No : ...
Emekli Sicil No : …
Adres : ...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi

Güllük Caddesi. No:105, Kat:1 Daire:2 (BüyükKENT Pastanesi üstü)07050 Muratpaşa/Antalya

Tel:0.242.3353113 Fax: 3341444 GSM:0.554.9653117

E-Mail: [email protected]Web Tasarım:Dr.Metehan Akbulut