Skip to main content
logo

KESK Antalya Şubeler Platformu olarak bugün Kışlahan Meydanında yaptığımız basın açıklamasıyla OHAL kaldırılsın, KHK'lar geri Çekilsin, açığa alınan ve ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilsin talepli imza kampanyamızı başlattık.

KESK Antalya Şubeler Platformu adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Mustafa AYAR yaptı.

Basın açıklaması metni aşağıdadır.

“Darbecilerle mücadele” adı altında kamu emekçilerine, işçilere, toplumsal muhalefete, seçilmişlere yönelik çok ağır bir saldırının başlatıldığı bir zulüm döneminden geçiyoruz. Siyasi iktidar güvencesiz, esnek istihdamı temel istihdam biçimi haline getirmek için darbe girişimini “lütuf” olarak görüyor.

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla, geliştirmekle görevli her sendikanın, her konfederasyonun yapması gereken sendikal faaliyetler darbe girişimi fırsatçıları tarafından açığa almaların, ihraçların, gözaltı ve tutuklamaların, iş güvencemizi ortadan kaldırmanın gerekçesi haline getirilmek isteniyor.

Her türlü baskıya, engellemeye rağmen herkese güvenceli iş güvenli gelecek talebinden taviz vermeyen konfederasyonumuz KESK’de hedef alınıyor.

KESK hedef alınıyor, çünkü KESK, güvencesiz, esnek istihdamı temel istihdam biçimi haline getirmeyi, bireysel performansa göre birbirinin rakibi haline getireceği kamu emekçilerini kendisine biat eden “kapı kullarına” dönüştürmeyi hedefleyenlerin önündeki en büyük engeldir.

KESK, tüm toplumsal yaşamın dinsel referanslarla yeniden yapılandırılmasına karşı laik ve seküler yaşamın yılmaz savunucusudur.

KESK en başından beri kesintisiz olarak sürdürdüğü parasız, ulaşılabilir ve nitelikli kamusal hizmet mücadelesi ile kamu hizmetlerini tasfiye etmeyi hedefleyenlerin önünde engeldir

KESK sadece üç milyon kamu emekçisinin değil, emekten, demokrasiden, barıştan yana milyonların sesidir.

Baskılar,ihraç ve açığa almalarla bu sesi susturamayacaklar. Haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan, her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalar karşısında geçmişte olduğu gibi bugün de sesiz kalmayacağız. Ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edecek, fiili ve meşru mücadelemizi her koşulda sürdürmek için birbirimize daha fazla kenetlenecek bu oyunu bozacağız. Zulmün ve zorbalığın efendileri önünde asla boyun eğmeyeceğiz.

Tüm bu baskılara ihraçlara ve açığa almalara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İhraç edilen ve açığa alınan Kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilsin” talepleri ile yurt geneliyle eş zamanlı olarak imza kampanyamızı başlatıyor, tüm halkımızı bu haklı mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz.