Skip to main content
logo

KESK Antalya Şubeler Platformu 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi talepli basın toplantısı düzenledi.

KESK Antalya Şubeler Platformu adına konuşan BES Antalya Şube Sekreteri Ayşe ŞİMŞEK " Kadınlar olarak 8 mart'ın direniş ruhuyla, bir kez daha yaşamlarımız üzerinde kurulmak istenen eril tahakküme karşı sesimizi yükseltiyoruz!" dedi

Ayşe ŞİMŞEK "Yıllardır dile getirdiğimiz 8 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi talebimizi buradan bir kez daha yineliyoruz. Bu hakkı elde edinceye kadar talebimizde ısrarlı olacağımızı ve mücadelemize devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz.

Erkek egemenliği ve kapitalizmin birlikte yarattığı çifte sömürüye karşı, kadın olmaktan kaynaklı yaşadıklarımızı dile getirdiğimiz, taleplerimizi haykırdığımız, sözümüzü ve isyanımızı birleştirdiğimiz 8 Martta alanlardayız.

8 mart'ın Resmi Tatil olması talebimiz başta olmak üzere ;
-Kadınların istihdamda var olmasını esnek ve güvencesiz çalışma koşuluna bağlayan yasal düzenlemelerden vazgeçilerek,kadınlara güvenceli istihdam olanakları yaratacak yasal düzenlemeler yapılmalı,
-Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan politikalar geliştirilmeli,
-Çocuk, yaşlı ve engelli bakım sorumluğunu tek başına kadına yükleyen anlayıştan vazgeçilmeli, tüm ebeveynlere nitelikli, ücretsiz, anadilinde ve 7/24 hizmet veren mahalle ve işyeri kreşleri imkânı sağlanmalı,
-Yürütülen kirli savaş politikalarına derhal son verilmeli, acilen sokağa çıkma yasakları ve ablukalar kaldırılarak çatışmasızlık sağlanmalı,
-Kürt sorununda imha ve inkar anlayışından vazgeçilerek müzakere koşullarına dönüş sağlanmalı ve kadınlar bu sürecin tarafı olmalı,
-Aylardır yürütülen savaşta ve bugüne kadar yaşanan katliamların sorumlularını açığa çıkaracak soruşturma, hakikat ve yüzleşme süreci başlatılmalı,
-Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti engelleyecek gerekli yasal düzenlemeler derhal yapılmalı ,İstanbul sözleşmesi başta olmak üzere imza atılan uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmeli,
-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaldırılarak, yerine Kadın Bakanlığı kurulmalıdır."dedi