Skip to main content
logo

Genel Merkezimize ulaşan bilgilere göre 657 sayılı kanunun 4/C maddesine

göre geçici personel olarak görev yapanların kazandıkları mahkeme kararlarına rağmen hükümet ile Memur Sen arasında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşme mutabakat metnine göre sadece 150.-TL ödeme yapıldığı ve böylece kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Gerek döner sermayeden ek ödeme gerekse de (Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda çalışanlar) 375 sayılı KHK’nın ek 9.maddesine göre ek ödeme almak için dava açıp kazanan ve mahkeme kararları kesinleşen üyelerimizin mahkeme kararlarına göre ek ödeme almaları gerekmektedir. Bu üyelerimizden mahkeme kararları uygulanmayanların ekteki dilekçe ile çalıştıkları kuruluşlara başvuru yaparak talepte bulunmaları, taleplerinin kabul edilmemesi veya dilekçelerine 60 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde 60 gün içerisinde idare mahkemelerine dava açmaları gerekmektedir.

Kurumunuzda 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak görev yapmaktayım. Ek ödeme alabilmek amacı ile açtığım davada …………………… İdare Mahkemesi’nin …………….. /……. Esas, …………../………. Karar sayılı ve .../…./….. tarihli kararı ile tarafıma ek ödeme ödenmesi karar altına alınmıştır. Bu karar kesinleşmiştir ve bu karar uyarınca tarafıma ek ödeme ödenmektedir.

23.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşmenin 2.kısım 1.bölümünün geçici personele ek ödeme başlıklı 24.maddesi gerekçe gösterilerek tarafıma sadece 150.-TL ek ödeme ödenmiş olup, mahkeme kararı uyarınca ödenmesi gereken ek ödeme tutarı ödenmemiştir.

2577 sayılı kanunun 28.maddesi uyarınca mahkeme kararlarının uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle tarafıma ödenecek ek ödemenin hakkımda alınmış mahkeme kararına göre ödenmeye devam etmesi gerekmektedir.

Mahkeme kararı uyarınca tarafıma ödenmesi gereken ek ödeme tutarının tamamının ödenmesine ve bundan sonra bu karar doğrultusunda işlem tesis edilmesi için gereğini arz ve talep ederim. …/…/2016

Adı Soyadı
İmza

EK: Mahkeme Kararı