Skip to main content
logo

Ankara katliamında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı

10 Ekim 2015 günü vahşice katledilenler için Antalya'da DİSK, KESK, TMMOB ve Antalya Tabip Odası tarafından düzenlenen anma Attalos Heykeli önünde yapıldı.

1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan anmada ortak açıklamayı KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar okudu.
Mustafa Ayar, "Bu hesabı her gün sormaya, iktidar uğruna arkadaşlarımızın katledildiğini hatırlatmaya söz veriyoruz. Biz yaşamın her alanında arkadaşlarımızı yaşatacak, katilleri ve sorumluları hatırlatacağız" dedi.

Değerli Basın Emekçileri,
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamının üzerinden tam üç ay geçti. Bu üç ay bizim için her saniyesini, her dakikasını, her gününü yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamını yitiren yoldaşlarımızı anarak geçirdik. Yoldaşlarımızın miraslarına, emek, demokrasi ve barış mücadelelerine layık olmak için birbirimize sarıldık. Dayanışma bir nebze olsun acılarımızı hafifletti, kararlılığımızı biledi, geleceğe dair umudumuzu büyüttü.

Değerli Basın Emekçileri,
Bizler 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi mitingiyle ülkemizin içine sürüklendiği çatışmalı ortama dur demek istedik. Ülkemizdeki savaş iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı korumak, emeğin haklarıyla barış ve demokrasi arasındaki dolaysız irtibatı kurmak istedik. Çatışmalardan en çok etkilenen, bedel ödeyenler olarak iktidarın ve Cumhurbaşkanının gerilimi artırıcı, kutuplaşmayı derinleştirici ve çatışmaları yaygınlaştıran politikalarına karşı halklarımızın ve emekçilerin özlemi ve talebi olan barış sesini yükseltmek, beyaz güvercinlerimizi ve balonlarımızı gökyüzüne uçurmak istedik.Kendi hayallerini gerçekleştirmek için savaştan, kutuplaşmadan, gerginlikten, halklar arası düşmanlık tohumları ekmekten her kim, hangi güç odakları beslenmek istiyorsa, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, saat 10.04'te barış irademize bomba koyanlar onlardır...

Saldırıda 100'ü aşkın arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. 400'ün üzerinde arkadaşımız hastanelerde tedavi gördü, ağır yaralı arkadaşlarımız tedavi görmeye devam ediyor. 10 Ekim katliamında hedef, emektir, barıştır, demokrasi talebidir.

Değerli Basın Emekçileri,
Bizler 10 Ekim Ankara Mitingi'nin düzenleyicisi kurumlar olarak, Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliamda, en hafif tabiri ile, "kasta varan ağır ihmalleri" bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ediyoruz.
Yaşam hakkını korumak ile görevli olduğu varsayılan devlet, açık bir tehdit ortada iken, bu tehditten haberdar iken, her türlü istihbaratı almış iken hiçbir tedbir almamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde daha önce alınan bir çok karara bakılarak, burada da Türkiye yönetiminin mahkum olacağı açıktır.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Emek-Barış-Demokrasi düşmanlarının çokça saldırısına maruz kaldık. Bu saldırılar karşısında teslim olmadık, boyun eğmedik, hesap gününün bir gün geleceğini hiç aklımızdan çıkarmadık. Ancak 100'ün üzerinde arkadaşımızı aramızdan alan katliamın ardından "Gün gelecek, devran dönecek" demekle yetinmiyoruz! Bu hesabı her gün sormaya, iktidar uğruna arkadaşlarımızın katledildiğini her gün hatırlatmaya söz veriyoruz!Biz yaşamın her alanında arkadaşlarımızı yaşatacak, katilleri ve sorumluları hatırlatacağız.Emek-Barış-Demokrasi kazanacak! Sömürü-Savaş-Faşizm kaybedecek!

Mustafa AYAR
KESK Antalya Şubeler Platformu
Dönem Sözcüsü