Skip to main content
logo

Birinci Basamak sağlık çalışanlarına yönelik nöbet uygulamasına karşı eylemlerini

sürdüren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  yaptığı basın açıklamasıyla nöbet uygulamasına karşı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde grev kararı aldıklarını ilan etti. Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde bir açıklama yapan SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç “  Sağlık Bakanlığı Ocak 2015’te yeni bir cümle daha kurdu: “Gece- gündüz,  hafta sonu Aile Sağlığı Merkezleri açık kalacak.” dedi.

FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Olabilir miydi?
Bunun bir angarya çalışma olduğunu ve bu uygulama ile koruyucu sağlık hizmetlerinin keşmekeşe sokacağını ve bundan da halkın sağlığının tehlikeye gireceğini söyledik.
Sağlık çalışanları ve halk zarar görmesin diye nöbete gitmedik, angarya çalışmayı kabul etmedik.
Geldik, 16 Nisan 2015’e...
Sağlık Bakanlığı bir cümle daha kurdu: “Cezaları artırdım, artık sizi işten atacağım. Hem de soruşturma bitmeden, davalar sonuçlanmadan.”
Ödeme–Sözleşme Yönetmeliği ceza yönetmeliğine dönüştü.
Yani Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını kavgaya davet etti.
Davete icabet etmemek olmaz.
Davetiniz kabulümüzdür dedik.
Ve işe koyulduk.
Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz.
Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için,
Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin, katkı-katılım paylarının kaldırılması için,
Ve Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için
Bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta Hizmet Üretmeyeceğiz.
Taleplerimiz kabul edilene kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğimizi ve halkımızı da sağlık hakkı için sağlık çalışanlarına destek vermeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz” dedi

BASINA VE KAMUOYUNA
CEZA DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ !

Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde yaşanan onlarca sorun ortada duruken, Sağlık Bakanlığı sorunları çözmek yerine sağlık emekçileriyle uğraşmakta ısrar ediyor.   Halkın sağlığı için özveri ile çalışan sağlık emekçileri, Sağlık Bakanlığı’nın seçim öncesinde oy toplama hesabı ile gündeme getirdiği hafta sonu nöbetleri uygulaması ile uzun süredir angarya çalışmaya zorlanmaktadırlar.
ASM ve TSM’lerde çalışanların sorunlarının çözülmesi ve halkın sağlık hizmetine ulaşımı önündeki engellerin kaldırılmasına dönük bir çabanın içerisinde olması gereken Sağlık Bakanlığı ise, çözüm üretmek yerine yeni Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile angarya çalışmaya karşı çıkan sağlık emekçilerine tabiri caizse aba altından sopa göstermektedir.
Olanları kısaca özetlemekte fayda var;
2014 Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı bir müjde (!) verdi: “Bundan sonra aile hekimleri hastane acillerinde nöbet tutacak. Acillerde hekime ihtiyacımız var, aciller perişan” dedi.
Acillerin neden bu halde olduğunun cevabı “sağlıkta dönüşüm programı”ndaydı, ama onlar bu konuya hiç değinmedi.
Sanki aile hekimleri nöbet tutarsa acil servislerin perişan hali giderilecekti(!)
“Olmaz, koruyucu sağlık hizmetleri yok edilerek, acil sağlık hizmetleri düzeltilemez. Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez” dedik. Eylem yaptık, basın açıklamaları yaptık. Anlattık, anlattık, anlattık.
Anlamadılar…
Sağlık Bakanlığı Ocak 2015’te yeni bir cümle daha kurdu: “Gece- gündüz,  hafta sonu Aile Sağlığı Merkezleri açık kalacak.” Dedi.
Olabilir miydi?
Bunun bir angarya çalışma olduğunu ve bu uygulama ile koruyucu sağlık hizmetlerinin keşmekeşe sokacağını ve bundan da halkın sağlığının tehlikeye gireceğini söyledik.
Sağlık çalışanları ve halk zarar görmesin diye nöbete gitmedik, angarya çalışmayı kabul etmedik.
Geldik, 16 Nisan 2015’e...
Sağlık Bakanlığı bir cümle daha kurdu: “Cezaları artırdım, artık sizi işten atacağım. Hem de soruşturma bitmeden, davalar sonuçlanmadan.”
Ödeme–Sözleşme Yönetmeliği ceza yönetmeliğine dönüştü.
Yani Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını kavgaya davet etti.
Davete icabet etmemek olmaz.
Davetiniz kabulümüzdür dedik.
Ve işe koyulduk.
Haklı olduğumuzu, halkın sağlık hakkını koruduğumuzu biliyoruz.
Sağlık çalışanlarına cezalandırma tehditleriyle sopa gösteren ödeme-sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için,
Sağlık hizmeti almanın önündeki tüm parasal engellerin, katkı-katılım paylarının kaldırılması için,
Ve Sağlık Bakanlığı’nı son kez uyarmak için
Bugünden başlayarak 3 gün 1. Basamakta Hizmet Üretmeyeceğiz.
Taleplerimiz kabul edilene kadar ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadele edeceğimizi ve halkımızı da sağlık hakkı için sağlık çalışanlarına destek vermeye, mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.
DAYATMA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME
ANGARYA VE REKABETÇİ DEĞİL, GÜVENCELİ İŞ
MUAYENEHANECİLİK DEĞİL, KORUYUCU SAĞLIK
İSTİYORUZ.