Skip to main content
logo

Sağlık emekçileri 20 Mayıs 2015 Çarşamba saat:12.45’de Antalya Halk sağlığı Müdürlüğü önünde

toplanıyor.

1. Basamak sağlık kurularında görev yapan sağlık emekçilerinin iş yükünü ve çalışma koşullarını giderek ağırlaştıran Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan 2015 tarihinde yayımladığı Ödeme-Sözleşme Yönetmeliği ile de, (ASM) çalışanlarının ceza puanlarını artırdı. Sağlık Bakanlığı'nı son kez uyarmak amacıyla birinci basamakta görev sağlık emekçileri 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakıyor.  
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
 
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
 
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
 
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI
 
DEVRİMCİ SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
 
GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
 
AKTİF SAĞLIK-SEN SENDİKASI
 
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ  
 
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ   
 
SOSYAL HİZMET UZMANLARI  DERNEĞİ
 
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
 
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ