Skip to main content
logo

Antalya'da KESK, DİSK, TTB ve TMMOB'un da aralarında yer aldığı,

sendika, meslek odaları ve bazı dernekler 1 Mayıs 'ta  saat:13.00'da Aydın Kanza Parkı'nda toplanıp, Güllük Caddesi'nde yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek.

UMUT MÜCADELEDE!
MÜCADELE 1 MAYISTA,
1 MAYIS MEYDANLARINDA!..

Bizler, 365 gün alın teri döken, her şeyi üreten emekçileriz.
Biz yılın 365 günü ülkenin-dünyanın tüm değerlerini, güzelliklerini üretirken  eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayılıyoruz, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri  alınmadan, sefalet ücretleriyle, güvencesiz, çalıştırılıyoruz.
Bu nedenle bizler:
♦    Taşeron çalışma başta olmak üzere tüm kölece çalıştırma biçimlerine karşı, insanca çalışmak ve insanca yaşamak,
♦    İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklar,
♦    Örgütlenme, grev ve toplusözleşme hakkımızı,
♦    Biz işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, hekimler, kadınlar, gençler, emekliler, kar amacı güden bir anonim şirketin köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları olmak,
♦    Ve en önemlisi emeğimize, hukuka, haklarımıza, tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı İSTİYORUZ...
♦    Çalışırken ölmek, sakat kalmak, hastalanmak İSTEMİYORUZ.
♦    Kıdem tazminatımızın gaspına KARŞI ÇIKIYOR, mevcut iş güvencemize sahip çıkıyor ve her alanda iş güvencesi TALEP EDİYORUZ.
♦    Kadınları toplumsal yaşamdan dışlayan anlayışı, bu anlayışın yarattığı şiddeti, katliamları ve kadınların ucuz, güvencesiz işlerde kölece çalıştırılmasını REDDEDİYORUZ.
♦    Baskılara karşı özgürlük, yağma ve talana karşı eşitlik, ayrımcılığa karşı
kardeşlik, savaşa karşı barış istiyoruz.

Ve bu özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı verilen fiili sıkıyönetim yasaları ve uygulamaları ile bastırılmayacağım HAYKIRIYORUZ.
Bu nedenle bizler, şanlı mücadele tarihimizin ve kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.
Biz 1 Mayıs’ta umudu örgütleyeceğiz. Emeğin umudu, emeğin onuru, emeğin hakkı, emeğin hukuku, emeğin tarihi ve emeğin değerleri için kol kola omuz omuza olacağız.
Ülkemiz seçimlere giderken toplumu gererek oy toplama hesaplarına karşı  biz karanfillerimizi kuşanacağız. Ötekileştirmeye, nefret söylemlerine karşı şarkılarımızla-türkülerimizle emek mücadelesinde bütünleşeceğiz.
Yağmanın-talanın-soygunun değil eşitliğin, savaşın değil barışın, baskıların değil özgürlüğün, karanlığın değil aydınlığın, ayrımcılığın değil kardeşliğin, yalanın değil hakikatin egemen olduğu bir ülke için umut işçi sınıfında, umut emekte, umut kamu emekçilerinde, umut bu ülkenin mühendislerinde, mimarlarında hekimlerinde. Umut kadınlarda, gençlerde, emeklilerde...
Umut birliğimizde, halkımızın ellerinde, mücadelemizde, dayanışmamızda...
Umut 1 Mayıs’ta, umut 1 Mayıs meydanlarında!
Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Antalya’da da emek taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik ve demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs meydanında yani Cumhuriyet Meydanı’nda haykırmak için,
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm emek ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, siyasi çevreleri, demokratik kitle örgütlerini ve tüm halkımızı omuz omuza olmaya çağırıyoruz.
BARIŞ İÇİN; ÖZGÜRLÜK İÇİN; EMEĞİN HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN; DOĞAL ZENGİNLİKLERİMİZE SAHİP ÇIKMAK ve ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN; EŞİTLİK İÇİN; DEMOKRASİ İÇİN;, KADINLARIN YAŞAMIN HER ALANINDA VAR OLMASI ve ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN;
1 MAYISTA CUMHURİYET MEYDANI’NDAYIZ.
HAYDİ, 1 MAYIS’A! HAYDİ CUMHURİYET MEYDANI’NA
YAŞASIN 1 MAYIS!