Skip to main content
logo

Antalya Sağlık Platformu Kuruldu


Antalya’da sağlık alanında faaliyet gösteren aralarında meslek odası, sendika ve derneklerin de olduğu  bir çok örgüt  “Antalya Sağlık Platformu”  kurarak,  birlikte mücadele etme kararı aldılar.


Antalya Tabip Odası, Antalya Diş Hekimleri Odası, Antalya Veterinerler Hekimler Odası, SES Antalya Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şubesi, Türk Ebeler Derneği Antalya Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Antalya Şubesi’nin kurucusu olduğu   Antalya Sağlık Platformu ilk olarak 17 Nisan Cuma günü saat 12:30’ da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde “Bu Şiddet Sona ERSİN” konulu basın açıklaması yapacak.


Birleşik Mücadele
İlk toplantısını Antalya Tabip Odası’nda yapan Antalya Sağlık Platformu, AKP’nin kararlılıkla uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programına karşı bütünlüklü ve birleşik bir mücadele yürütecek.


AKP'nin sağlık alanını sistemini dönüştürdüğüne dikkat çeken Antalya Sağlık Platformu üyeleri, “Dünya Bankası ve IMF’nin hazırladığı ve AKP Hükümetinin koşulsuz uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” halkın sağlıklı yaşam hakkını bir “hak” olmaktan çıkartıyor. Çalışanları köleleştiriyor. Bugün çok daha net görülüyor ki Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaratılan, sadece maddi ortamın ve fiziksel koşulların bozulması değil. İnsani ortamda bozulmuştur. Sağlık hizmeti verilmesinin koşulları yitirilmeye başlanmıştır. Bu durumu düzeltmek için birleşik bir mücadele yürütmeliyiz.” şeklinde konuştular.


Sağlık haktır
Sağlığın bütün insanların doğuştan kazandığı temel bir hak olduğuna vurgu yapan Antalya Sağlık Platformu,   “Sağlık hizmetleri herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve parasız olmalıdır. Bütün sağlık harcamaları, hiçbir katılım payı olmadan genel vergilerden, karşılanmalıdır. Odağında kar değil, toplumsal yarar, piyasa değil, insan olan kamu sağlık hizmetleri devletlerin vazgeçilmez ve zorunlu görevidir.” dedi.


Mesleki bağımsızlığımız yok ediliyor
Antalya Sağlık Platformu üyeleri, kamuda performansa dayalı, döner sermaye, özelde ciro baskısı gibi sağlık mesleklerinin doğasına aykırı olan, uygulamalar yapıldığını belirterek  “Mesleki bağımsızlıkları yok eden her türlü idari ve mali kısıtlamalara son verilmelidir. Büyük bir risk altında çalışan sağlık emekçilerinin sağlık çalışanlarının sağlığı kavramı içinde, iş sağlığı ve iş güvencesinin kurallarına uygun biçimde, uygun koşullarda, çalıştırılması için olanak sağlanmalıdır.”  dediler


İlk eylem Şiddete karşı
Antalya Sağlık Platformu  üyeleri, tüm Türkiye’de sağlıkçıların Cuma günü eş zamanlı olarak alanlara çıkacağını belirterek  Antalya’da da 17 Nisan Cuma günü saat 12:30’ da Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde  yapacakları  “Bu Şiddet Sona ERSİN” konulu basın açıklamasına bütün sağlıkçıları katılmaya davet ettiler.


17 Nisan 2012 günü Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi olarak görev yapan 30 yaşındaki Dr. Ersin Arslan, ölen bir hastanın yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.


FOTOĞRAFLAR İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ