Skip to main content
logo

SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç  yaptığı basın toplantısında

” Bizler her şeye rağmen,
Güvenli ve güvenceli koşullarda çalışabilmek, demokratik bir ülkede insanca yaşayabilmek için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki güvenli gelecek birleşik mücadele ile mümkündür. Bunun için,   

Yurttaşlarımızı öncelikle en temel insan hakkı olan sağlık hakkı adına bu önemli eylemde sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Tüm sağlık meslek örgütlerini, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını ve halkımızı 13 Mart Cuma günü saat 12.30 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önüne davet ediyoruz.” dedi.


Sendika binasında yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç , “Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz. Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 5 acil talebimiz var” dedi

Taleplerimizi yüksek ses le haykırmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için; 13 Mart 2015 Cuma günü Sağlık Meslek Örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde g(ö)revde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağız diyen Kılınç, “14 Mart'ta aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı mücadelemizi sürdürecek buralardaki "nöbetlere" gitmeyeceğiz. “ şeklinde konuştu.

Herkes için sağlık; sağlık hizmetini alan için de, sunan için de…
13 Mart’ta g(ö)revdeyiz

Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor, ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz.


İktidarın, 12 yıldır reform diye takdim ettiği Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır. Sağlık çalışanlarının sorunları da doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirmekte, sağlık hizmetini olumsuz etkilemektedir.

 

AKP İktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü sağlığı piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir.


Sorunların çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan 5 acil talebimiz vardır.


•         Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.
•         İnsanüstü bir çabayla, ihtiyaç molası dahi veremeden, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalışıyoruz. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine, taşeron sistemine “çağdaş köleliğe” son vermeye çağırıyoruz.
•         Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz.
•         Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.
•         Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz.

Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.


Taleplerimizi yüksek ses le haykırmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için;
13 Mart 2015 Cuma günü Sağlık Meslek Örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde g(ö)revde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz.


14 Mart'ta aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı mücadelemizi sürdürecek buralardaki "nöbetlere" gitmeyeceğiz.


Bizler her şeye rağmen,
Güvenli ve güvenceli koşullarda çalışabilmek, demokratik bir ülkede insanca yaşayabilmek için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki güvenli gelecek birleşik mücadele ile mümkündür. Bunun için,   
Yurttaşlarımızı öncelikle en temel insan hakkı olan sağlık hakkı adına bu önemli eylemde sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Tüm sağlık meslek örgütlerini, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarını ve halkımızı 13 Mart Cuma günü saat 12.30 Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi önüne davet ediyoruz.


Mustafa KILINÇ
SES Antalya Şube Başkanı