Skip to main content
logo

Aralarında SES Antalya Şubesininde olduğu sağlık örgütleri

Antalya Tabip Odasında ortak bir açıklama yaparak, 13 Mart'ta eylem yapacaklarını duyurdular.


Ortak açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, hükümete taleplerini duyurabilmek için 13 Mart'ta g(ö)revde olacaklarını belirterek, tüm yurtta acil ve yoğun bakım gibi birimler dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı.

AÇIKLAMANIN FOTOĞRAFLARI HABERLER İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ


Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ertan Yılmaz, sağlıkla ilgili faaliyet gösteren birçok orgüt temsilciyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, hükümetin sağlıkla ilgili politikalarını eleştirdi. Hükümetin sağlık alanında reform adı altında uyguladığı 'Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın özünde sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, 14 Mart Tıp Haftası'na da her yıl giderek artan sorunların yükü altında gireceklerini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, "Artık dayanılmaz hale gelen sorunlarımıza bir nebze çare olabilecek acil taleplerimiz için 13 Martta tüm sağlık çalışanları olarak g(ö)revde olacağız" dedi.


13 Mart Cuma günü acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç sağlık hizmeti verilen her yerde tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunamayacaklarını ilan ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Ertan Yılmaz, tüm sağlık çalışanlarının performans ve ciro baskısı altında taşeron sistemiyle çalıştırıldığını kaydetti.


Sağlık Bakanlığı'nı çağdaş köleliğe son vermeye çağırdıklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, emekli hekim ücretlerinin artırılmasını, sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmesini istediklerini söyledi. Sağlık alanında rakamları değil, niteliği esas alan bir politikayı talep ettiklerini de belirten Prof. Dr. Yılmaz, hastaların da katkı ve katılım payları, ilaç parası, reçete parası gibi ücretler altında ezildiğini vurguladı.


Prof. Dr. Yılmaz, "Herkesin, eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için taleplerimiz yerine getirilsin, halkın sağlık hakkı kısıtlanmasın diye 13 Mart 2015 günü acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç, sağlık hizmeti verilen her yerde, sağlık emek-meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunamayacağımızı ilan ediyoruz" dedi. Yılmaz, 3 Ocak 2015 tarihinden beri cumartesi günleri aile sağlığı merkezlerini açmama eyleminin 14 Mart Cumartesi günü ve sonraki haftalarda sürdürüleceğini de açıkladı.

HALKIMIZ, HASTALARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN
KAYGILIYIZ....

13 Mart'ta tüm yurtta G(ö)REVDEYİZ...

AKP İktidarının, sağlık alanında reform adı altında uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, özünde sağlığın metalaşması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi esasına dayanmakta, sonuçları itibariyle toplumda ve çalışanlarda yarattığı tahribat giderek daha da büyümektedir.

Sağlık çalışanlarının gün geçtikçe artan sorunları doğrudan doğruya halkın sağlığını ve sağlık hizmet sunumunu olumsuz etkilemektedir.


14 Mart Tıp Haftasına her yıl giderek artan sorunların yükü altında giriyoruz. Artık dayanılmaz hale gelen sorunlarımıza bir nebze çare olabilecek acil taleplerimiz için 13 Mart'ta tüm sağlık çalışanları olarak G(ö)REVde olacağız.

TALEPLERİMİZ...

1- Tüm sağlık çalışanları insanüstü bir çabayla, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda, taşeron sistemiyle çalıştırılmaktadır. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor; Sağlık Bakanı ve tüm yetkilileri yeni angaryalar yükleme, nöbetler ekleme gayretleri yerine, taşeron sistemine "çağdaş köleliğe" son vermeye çağırıyoruz.

2- Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor; emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını,yoksulluk sınırı altında kalan emekli hekim ücretlerinin artırılmasını talep ediyoruz.

3- Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen "fiili hizmet zammını" talep ediyoruz.

4- Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu, bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde meslek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz.

5- Katkı, katılım paylarıyla,İlaç parası, reçete parası derken alınan ücretleri yurttaşlar artık ödeyemez hale geldi. Katkı payı,muayene ücretleri eczanelerde vatandaşın önüne çıkınca ilaç almak iyice zorlaştı.Biriken muayene ücretleri ilaç ücretlerini geçince ,ilaçlar ücreti cepten ödenerek tek tek alınmaya başladı. İstisnai hizmet tanımıyla, fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır.
Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz.

Herkesin eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi, çalışanların insanca çalışma koşullarının sağlanması adına tüm yu rttaşlarımızı sağlık çalışanlarına destek olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Taleplerimiz yerine getirilsin, halkın sağlık hakkı kısıtlanmasın diye; 13 Mart 2015 Cuma günü acil ve yoğun bakım gibi birimler hariç sağlık hizmeti verilen her yerde, sağlık emek-meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde sağlık hizmeti sunamayacağımızı ilan ediyoruz.

Ayrıca 3 Ocak 2015 tarihinden beri haftalardır Cumartesi günleri yüksek katılımla yapılan Aile Sağlığı Merkez'lerini açmama eyleminin 14 Mart Cumartesi günü ve sonraki haftalarda da sürdürüleceğini bildirir, Hak arama mücadelemizde halkımızın her zaman olduğu gibi yanımızda yer alacağı inancıyla

kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TTB ANTALYA TABİP ODASI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI
DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ
TÜRK DİŞ HEKİMLERİ
PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ
TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
EBELER DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ
TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
TAHUD