Skip to main content
logo

SES Genel Merkezi Hafta Sonu Nöbete Gitmeme Eylemi ile ilgili bir açıklama yayınladı

 

Hafta Sonu Nöbete Gitmeme Eylemi
İle İlgili Açıklama.

Bilindiği gibi Ocak 2015’ten beri Genel Merkezimiz aylık olarak birinci basamak sağlık kurumlarında çalışanların hafta sonu zorunlu nöbete gitmemeleri ile ilgili karar almaktadır. Bu kararın gerekçesi dinlenme hakkının ihlal edilmesi nedeni ile hafta sonu nöbetin yok hükmünde sayılması ve buna tepki olarak nöbete gidilmeme eyleminin yapılmasıdır.

Sendikamızın bu kararının diğer sendikalar ve bazı dernekler tarafından eleştirildiği, Sendikamız tarafından alınan kararın "hukuken" yanlış olduğu yönünde söylemlerde bulunulduğu,  her Cumartesi günü ile ilgili niçin ayrı ayrı karar alınmadığı yönünde üyelerimizin kafasının karıştırılmak istendiği Genel Merkezimize iletilmektedir.

Aile Hekimliğinde nöbet uygulaması, ilgili genelge uyarınca da aylık nöbet listeleri biçimde yapılmakta olup, Genel Merkezimizin izlediği yöntem öncelikle hafta sonu nöbetine niçin gidilmeyeceğine dair dilekçenin verilmesi ve ardından demokratik hakkın kullanılmasını sağlamaktır. Esasında hafta sona nöbete gidilmemesi eylemi klasik olarak gerçekleştirdiğimiz iş bırakma veya grev eylemine benzememektedir. Burada temel bir hakkın ihlaline tepki olarak önceden itiraz dilekçesi verilmesi ile birlikte bir protesto eyleminin yapılmasından ibarettir. Bunun için her Cumartesi gününe ayrı karar alınması gerekmemektedir. Dolayısıyla sendikamız tarafından alınan kararın hukuken yanlışlığı gibi bir durum söz konusu değildir.

Kaldı ki her Cumartesi günü için iş bırakma kararı alınması iş bırakma ile ilgili alınacak kararların yargı nezdinde suistimali sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle Genel Merkezimizin aylık karar alması doğru olan yöntemdir ve izlediğimiz yöntemin hukuksal açıdan herhangi bir sakınca içermemektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                
                Aylin AKÇAY                                              Birsen SEYHAN  
                Genel Hukuk TİS Sekreteri                          Genel Sekreter