Skip to main content
logo

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan ve TBMM genel

kurulunda görüşmeleri başlanacak olan 2015 yılı bütçesiyle ilgili   Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Alanya Temsilciliği üyeleri Alanya Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını yapan SES Alanya Temsilciliği Başkanı Çağdaş YILDIZ “Emekçilerin taleplerine yer verilmeyen 2015 yılı bütçe tasarısında yoksulluk, güvencesizlik ve iş kazaları var… 2015 yılı bütçe tasarısı ise başta sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olmak üzere kamu emekçilerinin sorunlarını çözmek bir yana çalışma koşullarının daha da ağırlaştırılacağını göstermektedir. Üstelik başta sağlık ve eğitim hakkı olmak üzere kamusal hakların daha çok piyasaya açılması anlamına gelen bu bütçe tasarısı var olan durumumuzu daha da geriye götürecektir” dedi.

 Saraylar Değil Ekmeğimiz Büyüsün!                                                        

Emekçilerden esirgenen bütçenin sary yapımına harcandığını ifade eden  Çağdaş YILDIZ    “Kendilerine saray, han, hamam, milyonlarca emekçiye günlük 1 lira zammı reva görenlere; ekmeklerimizi küçültürken saraylarını büyütenlere; yağmacılara, talancılara, halka hizmet etmeyi değil sermayeye uşak olmayı tercih edenlere karşı, paranın, yolsuzluk ve adaletsizliğin saltanatına karşı çıkan tüm halkımızı 13 Aralık'ta Ankara'da yapacağımız mitinge davet ediyoruz” dedi.